म्हापशें पुलिसांनी एसआयटी कडेन 22 जमनीचीं प्रकरणां केलीं हस्तांतरीत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: गोंयांतल्या बेकायदो जमीन हडप प्रकरणांत म्हापशें पुलिसांनी 2020 सावन 16 जानेवारी मेरेन नोंद जाल्ली बनावट जमीन विक्रेचीं वट्ट 22 प्रकरणां विशेश चवकशी पंगडा कडेन (एसआयटी) सुपूर्द केल्यात. बार्देस म्हालांतलो हो सुमार 500 कोटी परस चड रुपयांचो जमीन हडप सिंडिकेट महाघोटाळो आसा असो अदमास पुलीस अधिकाऱ्यांनी उक्तायला.

बेकायदो मरणपत्र आनी बोगस व्हील करून जमीन भायले भायर विकपाचे मुखेल केंद्रबिंदू म्हापशेंचें उपनिबंधक कचेरी आसा. हातूंत साटेलोटे आशिल्ले अधिकारी आनी एजंट वर्गाचें सिंडिकेट आसून नेम खुंटयाळ्याक लावन ह्या म्हालांतले खूबशा भुंयखंडाची बनावटगिरी करून अवैद्य दस्ताऐवज तयार केल्यात. तातूंतल्यान हो महाघोटाळो केला. हातूंत खूबशे व्हडले अधिकारी आनी दलाल थोड्या तेंपा भितरूच गिरेस्त जाल्यात अशी म्हायती गोपां कडल्यान मेळ्ळ्या.

बार्देस म्हालांतल्या ह्या जमीन घोटाळ्या विशीं फाटल्या म्हयन्यांत आसगांवच्या जागृत लोकांनी वाचा फोडिल्ल्यान सरकारान ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करपा खातीर एसआयटीची नेमणूक केल्या. ताचे पयलीं फाटल्या खूबशा वर्सां सावन गोंयांत जमीन घोटाळ्या विशींचे गुन्यांव पुलिशेंत नोंद आसात. हातूंत खूबशे गुन्यांवाचे खटले न्यायालयांत सुरू आसात.

अ‍ॅड क्रिस्टिना डायस हांणी आपले वांगडी तशेंच थळाव्या पिडीत लोकांचे मजतीन आसगांव, हणजूण आनी आशिकुशीच्या वाठारांतल्या ह्या बेकायदो रितीन हडप केल्ल्या जमीन प्रकरणाची एक वळेरीच तयार केल्या. हे वळेरीच्या आदारान पिडीत लोकांक तांच्यो जमनी बेकायदोपणान बळकायिल्ल्याचें समजलां.

हे सिंडिकेट टोळयेन भायले भायर लोकांच्या जमनींची वळख पटोवन तांचे पुर्तुगेज बनावट दस्ताऐवज तयार केले. कांय जाणांचे एक चौदाच्या उताऱ्याचेर आपलें नांव घालून त्यो जमनी तलाठी आनी उपनिबंधक कचेरेंतल्या अधिकाऱ्यांचे मजतीन बळकायल्यात.

म्हापशें उपनिबंधक कचेरे वरवीं बनावट जमीन खरेदी विक्रीचे हे प्रकार घडल्यात. 2020 ते 16 जून 2022 मेरेन म्हापश्यां जमीन घोटाळ्याचे 22 गुन्यांव नोंद जाल्यात. तातूंतलो पुलिसांनी एक गुन्यांव एसआयटी कडेन रोखडोच हस्तांतरीत केल्लो. जाल्यार 21 गुन्यांवाचीं प्रकरणां मंगळारा पुलिसांनी विशेश चवकशी पंगडाचे सुवादीन केल्यात.

उपनिबंधक, मामलेदार आनी उपजिल्होधिकारी, सर्वेक्षण, अभिलेख कचेरेंतल्या अधिकाऱ्यांक हाता कडेन धरून हो जमीन महाघोटाळो केला. मरण आयिल्लो जमीन धनी हयात आशिल्ल्याचे बनावट दस्ताऐवज सादर करून जमनीचें विक्रीपत्र करप, एक चौदाच्या उताऱ्या वयल्यान मूळ धनयाचें नांव काडप, सप्तकभरांत म्युटेशन आनी उपरांत पार्टीशन करप आनी जमीन हडप करप. ह्या सिंडिकेट टोळयेच्या एजंटाच्या माध्यमांतल्यान वेव्हार सुरू आशिल्ल्याची म्हायती पुलीस चवकशेंत मुखार आयल्या.