म्हापशें पालिका हद्दींत कोयर उडोवपी पंचायतीचेर कारवाय करपाची मागणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिघी
म्हापशेंः म्हापशें पालिका हद्दींतल्या रस्त्याचे कडेन ब्लॅक स्पॉटांचेर शेजारच्या पंचायत वाठारांतले लोक कोयर हाडूनउडयतात.  हे खातीर लोकांचेर कारवाय करपा परस सबंदीत पंचायत मंडळांक नोटीस धाडून ताचेंर कारवाय करपाची मागणी काँग्रेस पक्षाचो म्हणयारो संजय बर्डे हांणी केल्या. हे संबंदी बर्डे हांणी म्हापशे पालिका मंडळाच्या मुख्याधिकाऱ्यांक एक निवेदन सादर केलां. तांच्या वांगडा सितेश मोरे आनी विनेश नायक आशिल्ले.
रस्त्या कुशीक कोयर हाडून उडयतल्यांचे दंडाची कारवाय करपाची जी शिटकावणी नगराध्यक्ष शुभांगी वायंगणकारान दिल्या ताका संजय बर्डे हांणी आक्षेप  घेतला. म्हापशे पालिका हद्दींत हाडून उडयतात तो कोयर पालिका कामगारांक उखलून व्हरचो पडटा. ते खातीर पंचायत मंडळांचेर कित्याक कारवाय करची न्हय अशें बर्डे हांचे म्हणणे आसा. म्हापशेंकार घरपटी आनी कोयर कर वेळार भरतात. मात ताका बरे रस्ते आनी दिव्या उडवाड मेळना असो आरोप तांणी केला.
म्हापशें पालिकेचो कोयराची येरादारी करपी ट्रक कोलवाळच्या कावल अड्याचेर कोयर एकठांय करपा खातीर कसो वापरतात. हें बेकायदेशीर काम करपी ट्रक ड्रायव्हराचेर अजून कारवाय कित्याक करनात असो प्रश्न बर्डे हांणी विचारला. म्हापशेंकारांचे पयशे बेकायदेशीर कामां खातीर वापरतात. गटांरां आतांच तुंबपाक लागल्यांत. पावसाच्या दिसांनी ती फकत उगडीं करपाचें काम पालिका मंडळ करता. येरादारी सिग्नला फकत शोभा हाडपा खातीर आसात. तांचो कांयच उपेग जायना अशें सांगून तांणी पालिका मंडळाच्या कारभाराचेर टिका केली.