म्हापशें न्हंयेतली जलपर्णी काडपाचें काम 1 जूना सावनः जलस्रोत मंत्री

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः म्हापशें न्हंयेत सद्या व्हडा प्रमाणांत जलपर्णी वाडल्या. ती काडपाचें काम 1 जूना सावन हातांत घेतले. हे खातीर खासा एमबीपीएस मशिनाचो उपेग करतले आनी धा दिसांत जलपर्णी काडून न्हंय नितळ करतले अशी म्हायती जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिली.
बुधवारा साजे शिरोडकार हांणी जलपर्णीची पळोवणी केली. त्यांच्या वांगडा म्हापशेंचो आमदार जोशुआ डिसोझा, जलस्रोत खात्याचे अधिकारी, म्हापशें पालिका मंडळाचो उपनगराध्यक्ष चंद्रशेखर बेनकार, सरपंच रणजीत उसगांवकार, आदलो सरपंच जॉर्जी डिसोझा, नगरसेवक साईनाथ राऊळ आशिल्लो.
आमदार आनी हेरांनी केल्ले मागणे प्रमाण शिरोडकार हांणी न्हंयची पळोवणी केली. शिरोडा हांगचे न्हंयेत जलपर्णी काडपा खातीर आमी एमबीपीएस मशिनाचो वापर केल्लो. तें पावसांत आनी गिमाळ्यांत वापरपाक मेळटा. न्हंय नितळ करपाच्या कामांत ताणे आडमेळे येनात अशें शिरडोकार हांणी सांगलें.
मूळा सावन जलपर्णी काडून उडयल्यार ती परत तयार जावची ना आनी न्हंय पयले भशेन नितळ जातली असो विस्वास जोशुआ डिसोझा हांणी उक्तायलो.
करमळी तळयेचें सोबितीकरण
जलस्रोत खात्या वतीन करमळी, साळपे आनी राज्यांतल्या हेर तळयांची नितळसाण आनी सोबितीकरणाचें काम हातांत घेतले. ताका लागून तांची सोबितकाय वाडटली आनी पर्यटकांचें तें आकर्शण थारतले. सामूहीक शेत लागवडी खातीर  जलस्रोत खातें बांयो बांदून दितलें अशी म्हायती जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिली.