म्हापशें उपनगराध्यक्षक निखळावपाच्यो हालचाली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: म्हापशेंचे उपनगराध्यक्ष चंद्रशेखर बेनकार हाका पदा वयल्यान निखळावपा खातीर सत्ताधारी गटांतल्या नगरसेवकांनीच हालचाली सुरू केल्यात.

उपनगराध्यक्षपदा खातीर आतां चडाओड सुरू जाल्या. तीन नगरसेवक हे सर्तींत आसात. फुडल्या पंदरा दिसां भितर पालिका मंडळांत सत्तानाट्य रंगपाची शक्यताय निर्माण जाल्या.

मे 2022 त सध्याच्या पालिका मंडळाक वर्स जालें. पालिकेचेर भाजपा पुरस्कृत पॅनलाचो शेक आसा. नगराध्यक्षपद बायलां खातीर राखीव आसा. ताका लागून शुभांगी वायंगणकार हांकां हें पद मेळ्ळां. उपनगराध्यक्षपद चंद्रशेखर बेनकार हांकां दिलां.

उपनगराध्यक्षपदाचेर नेमणूक करतना सत्ताधारी गटान आपले भितर अलिखीत कबलाती प्रमाण पांच वर्सां मदीं हें पद वांटून घेवपाचें थारायिल्लें. ते प्रमाण बेनकार हांचो कार्यकाळ सोंपला. ताका लागून सत्ताधारी गटांतल्या इत्सूक नगरसेवकांक बेनकाराक उपनगराध्यक्षपदा वयल्यान देंवपाचे वेध लागल्यात. हो विशय तांणी पक्ष फुडारी आनी थळाव्या आमदाराचे नदरेक हाडून दिला.

उपनगराध्यक्ष बेनकार हांचे काम करपाचे पद्दतीचेर सत्ताधारी गटांतले नगरसेवक खोशी नात. बेनकार हे पालिका कार्यालयांत हाजीर रावनात. मंडळाच्या बसकांक लेगीत ते गैरहाजीर रावतात. लोकांक सोडुनूच दियात, नगरसेवकांक लेगीत मेळपाक ते वेळ दिनात, अश्यो तांचे आड कागाळी आसात. ताका लागून हो फेरबदल करपा खातीर सत्ताधारी गटांतले इत्सूक मुखार सरल्यात.

उपनगराध्यक्ष बेनकार हे आमदार ज्योशुआ डिसोझा हांचे लागींचे अशें मानतात. पूण वांगडचे नगरसेवकूक बेनकार हांच्या वावराचेर बेजार आसात. नगराध्यक्षपद बायलां खातीर राखीव आशिल्ल्यान फक्त उपनगराध्यक्षपदाचेर हेर नगरसेवकांची निवड जावपाक शकता. उपनगराध्यक्ष बेनकार हांचो कार्यकाळ अलिखीत कबलाती प्रमाण सोंपला. ताका लागून तांणी आपूण जावन कदेला वयल्यान देंवचो, अशी सत्ताधारी गटांतल्या नगरसेवकांची इत्सा आसा. तशें तांणी बेनकाराक सांगले लेगीत. पूण बेनकार हांचे कडल्यान सकारात्मक प्रतिसाद मेळना. हाका लागून नगरसेवकां मदीं अस्वस्थता निर्माण जाल्या. बेनकार हांणी आपूण जावन उपनगराध्यक्षपद सोडलें नाजाल्यार तांकां अविस्वास थारावा वरवीं कुशीक काडपाची तयारी तांणी दवरल्या.

उपनगराध्यक्षपदाचेर तिगांचो दोळो…

नगरसेवक सुशांत हरमलकार, स्वप्नील शिरोडकार आनी अ‍ॅड. तारक आरोलकार हे तीग जाण उपनगराध्यक्षपदाचे सर्तींत आसात. तातूंत आरोलकाराक हें पद मेळपाची चड शक्यताय आसा. तांकां सत्ताधारी गटांतल्या नगरसेवकांचो तेंको आसा. नगरसेवकांचे ज्येश्ठते प्रमाण सुशांत हरमलकार आनी स्वप्नील शिरोडकार हांचो नंबर लागता, पूण त्या दोगांनीय आरोलकाराक पयलीं संद दिवपाचें थारायलां, अशी म्हायती स्वप्नील शिरोडकार हांणी दिली.

तुमीच वेंचात उपनगराध्यक्षः ज्योशुआ

म्हापशें पालिका मंडळांतल्या 20 नगरसेवकांतले 13 जाण सत्ताधारी गटांत आसात. उपनगराध्यक्ष बलपाक आपली कसलीच हरकत ना, अशें आमदार ज्योशुआ डिसोझा हांणी म्हणलां. तुमचे भितर चर्चा करून नवो उपनगराध्यक्ष वेंचचो, अशी सुचोवणी ताणें केल्या.