म्हापशेंच्या सर्कसीचो अक्षय कुमार आनी कुटुंबांन घेतलो आनंद

सर्कसीच्या खेळा वेळार अभिनेतो अक्षय कुमार आनी ताच्या कुटुंबाक येवकार दितना सर्कसीचे धनी प्रकाश माने आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: बोडगेश्वर जात्रोत्सवाक लागूून देवूळ वाठारांतल्या मैदानार आयोजीत केल्ले सुपर स्टार सर्कस ह्या सर्कसीच्या खेळाचो बॉलिवुडाचो सुपरस्टार अभिनेतो अक्षय कुमारान आपल्या कुटुंबा सयत आनंद घेतलो.

नव्या वर्साच्या येवकारा खातीर आयिल्लो अभिनेतो अक्षय कुमार, घरकान्न ट्विंकल खन्ना आनी तांचे कुटुंब सद्या गोंयांत आसात. सोमारा दनपारां 2 वरांचो सर्कसीचो खेळ ताणें आपल्या 25 वांगडी कुटुंबा सयत पळयलो. हो पुराय खेळ ताणें आपल्या कुटुंबा खातीर आरक्षीत केल्लो.

सर्कसींतल्या सगल्या खेळांतल्या कलाकारांची अक्षय कुमारा सयत ताच्या कुटुंबान तोखणाय केली. ‘मौत का कुआँ’ ह्या दुचाकी कसरतीच्या खेळाचें अक्षय कुमारान तोखणाय केली.

अक्षय कुमाराचे सुचोवणे वयल्यान सर्कस खेळ पळोवपा खातीर ताच्या नियोजना विशीं सर्कस वेवस्थापनान गुप्तताय पाळिल्ली. सर्कसीचे धनी प्रकाश माने, वेवस्थापक ज्वाला सिंग आनी जयेश नागवेंकार हांणी अक्षय कुमार आनी ताच्या कुटुंबाक येवकार दिलो.

सुरवातेक सर्कस थळार अक्षय कुमार मोटारसायकली वयल्यान दाखल जालो. जाल्यार ताचे कुटुंब अलिशान मोटारीन आयलें. परतून वतना तो मोटारींतल्यान गेलो जाल्यार ताचो पूत दुचाकी घेवन गेलो. सर्कसीतल्या कर्मचाऱ्यांनी अक्षय कुमाराचो फोटू घेवपाचो यत्न केलो. पूण ताच्या सुरक्षा रक्षकांनी फोटो घेवपाक मनाय केली.