म्हापशेंचे सीसीटीव्ही कॅमेरे चार वर्सां सावन बंदूच

बंद पडिल्ले सीसीटीव्ही कॅमेरे.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: गोंयांतली वाडटी गुन्यांवकारी हुस्क्याची आसा. म्हापशें शारांतले सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद आशिल्ल्यान आतां हुस्को वाडला. ताका लागून सुरक्षेचो प्रस्न परतून साणीर आयला. कॅमेरे दुरुस्त करपा संबंदांत नगरपालिका गंभीर नाशिल्ल्याचें दिसून आयलां.

पालिका मंडळान कांय वर्सां आदीं शारांतल्या म्हत्वांच्या सुवातांचेर 16 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसयिल्ले. ते 2015 आनी 2018 त बसयिल्ले. ते उपरांत तांची देखभाल जावंक नाशिल्ल्यान वर्सा भितर ते नादुरुस्त जावन बंद पडले.

शारांतले हे सीसीटीव्ही कॅमेरे 2019 सावन बंद आसात. स म्हयन्यां आदीं पालिकेन 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधींतल्यान पालिका वाठारांत 28 सुवातांचेर 25 लाख रुपया खर्च करून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवपाचो निर्णय घेतिल्लो. पूण हे विशीं फुडली प्रक्रिया जावंक नाशिल्ल्यान हो प्रस्ताव लेगीत फायलींत बंद पडलो. शारांत भौशीक सुवातांचेर सीसीटीव्हीचें जाळें नाशिल्ल्यान पुलिसां वांगडाच नागरिकांक त्रास सोंसचो पडटा. शारांत गुन्यांव घडल्यार पुलिसांक चडशे खेपे तपास वावरांत खाजगी घरां वा आस्थापनांच्या सीसीटीव्ही फुटेजीचेर निंबून रावचें पडटा.

सीसीटीव्ही बसोवपाक नव्यान थारावः नगराध्यक्ष

पालिकेन सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवपाचो निर्णय घेतिल्लो, पूण हो थाराव पालिका संचालकान परतून धाडलो. हो प्रस्ताव इन्फोटेक कॉर्पोरेशना वतीन घेवपाची सुचोवणी केल्ली. अर्थीक अडचणींक लागून हो प्रस्ताव प्रत्यक्षांत येवपाक शकलो ना. केंद्र सरकाराच्या निधींतल्यान सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवपाचो नवो थाराव घेतला. ते प्रमाण कॅमेरे बेगिनात बेगीन बसोवपाचो पालिका यत्न करता, अशें नगराध्यक्ष शुभांगी वायंगणकार हांणी सांगलें.