म्हापशांत पिंक रिक्शा सेवेक सुरवात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः म्हापशें रोटरी क्लबा वतीन म्हापशें शारांत पिंक ई-रिक्षा सेवा सुरु केल्या. आमदार जोशुआ डिसोझा हांणी हे सेवेक सुरवात करून दिली. तांणी प्रिती केरकार हिच्या रिक्शेंतल्यान फेरी मारली. गोंय अर्थीक उदरगत म्हामंडळा (ईडीसी) वतीन आप रोजगारा खातीर बायलांक रिक्शा घेवपाक अर्थीक मजत करतात.
बायलांनी बायलां खातीर सुरू केल्ली ही पिंक सेवा आसा. रोटरी क्लबान हे रिक्शा सेवेक चालना दिवन बायल सक्षमीकरणाचे एक बरें काम केलां. ही इलेक्ट्रॉनीक रिक्शा आसा आनी बायलांक आपल्या पांयार उबें रावपाची एक बरी संद तयार जाल्या अशें जोशुआ डिसोझा हांणी सांगलें.
एकदा बॅटरी चार्ज केल्या उपरांत रिक्शा सुमार 120 किलोमीटर अंतरा मेरेन वता. बॅटरी चार्ज जावपाक तीन वरां लागतात. रिक्शा फकत बायलां खातीर जरी आससी तरी जोडपें वा कुटूंब आसल्यार दादल्यांत तातूंत बसपाक मेकळीक आसा. बायलांचो प्रवास सुरक्षीतपणान जावचो ह्या हेतान ही सेवा सूरू केल्या. देशांत ही सेवा पयलेच फावट सुरू केल्या आनी तिची सुरवात म्हापशें मतदारसंघांतल्यान जाता हाची आपल्याक खोस भोगता अशें डिसोझा हांणी सांगलें. रिक्शाचें भाडें हेर रिक्शे प्रमाण आसतलें अशें तांणी सांगलें.
रिक्शेचें मोल 3 लाख 10 हजार रुपया आसा. ईडीसी अडेज लाख रुपयांचें रीण दिता. 60 हजार रुपयांची मजत म्हापशे रोटरी क्लब करता. म्हापशें शारांत पांच पिंक रिक्शानी हे सेवेक सुरवात केल्या. 15 जुलय मेरेन आनी चार रिक्शा येतल्यो. हे रिक्शा सेवे खातीर मोबायल नंबर वा अॅप सुरू करतले. सकाळीं 7 तें सांजे 8 मेरेन ह्यो रिक्शा रस्त्यार धांवतल्यो.