म्हादय वाटावपाक लढो दितलेः युरी आलेमांव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : कर्नाटकांतली विधानसभा वेंचणूक भाजपाक जिखपाक मेळची हे खातीर राज्य सरकारान कर्नाटका कडेन म्हादयचो सौदो केला. पूण म्हादय वाटावपाक काँग्रेस सदांच मुखार आसतली. म्हादयचें उदक घुंवडा पसून कर्नाटकाक आडावपाक काँग्रसि कितेंय पावल उबारपाक तयार आशिल्ल्याचे विरोधी पक्षफुडारी युरी आलेमांव हांणी फाटल्या कांय दिसांनी सांगलें.
केंद्रीय जल आयोगान कर्नाटकाच्या ‘डीपीआर’ अहवालाक दिल्ली मंजुरी सात दिसांत फाटीं घेवपाक अपेस आयल्यार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राजिनामो दिवचो, अशी मागणीय तांणी विवीध पत्रकार परिशदांतल्यान केल्या.
फाटल्या तीन दिसांत म्हादय प्रस्नाचेर घेतिल्ल्या विवीध पत्रकार परिशदांनी उलयतना युरी आलेमांव हांणी ह्या विशया वयल्यान मुख्यमंत्री डॉ. सावंत आनी राज्य सरकाराक आरोपाच्या पांदऱ्यांत उबे करपाचो यत्न केला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हादय विशीं गंभीर नात. तांणी ह्या विशयाचें फक्त राजकारण केलां. हाचे आदीं कर्नाटकाच्या फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेंत आदले मुख्यमंती स. मनोहर पर्रीकार हांणी कर्नाटकाचे भाजप फुडारी येडीयुरप्पा हांकां पत्र बरोवन राज्य सरकारान म्हादय कर्नाटकाक विकिल्ल्याचे जाहीर केल्ले. त्याच मार्गान आतां सध्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत वतात अशी टिकाय तांणी केल्या.