म्हादय वाटावपाक एकवटींत लडो गरजेचो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विधीकार मंचाची म्हादय प्रस्नाचेर चर्चा

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : म्हादयचें उदक घुंवडावपाचे कर्नाटकाचे यत्न बंद करपा खातीर सगल्यांनी एकठांय येवन सरकाराक तेंको दिवपाचो थाराव विधीकार मंचान बसकेंत संमत केलो. म्हादय वाटावपाक सगल्यांनी एकठांय जावन लडो दिवपाची गरज आदल्या आमदारांनी उक्तायली. बसकेक सभापती रमेश तवडकार, उपसभापती ज्योशुओ डिसोझा, आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी आमदार आंतोनियो वाझ हाजीर आशिल्ले. चडशे आमदार तशेंच मंत्री बसकेक गैरहाजीर आशिल्ले.

कर्नाटकाच्या कळसा – भांडुरा प्रकल्पा खातीरच्या प्रकल्प आराखड्याक (डीपीआर) केंद्रान मान्यताय दिल्ल्यान गोंयांत खवदळ जाला. डीपीआराक दिल्ली मान्यताय फाटीं घेवपाची गोंय सरकारान मागणी केल्या. तशेंच सर्वोच्च न्यायालयांत खासा अर्ज सादर केला. म्हादयच्या प्रस्नाचेर गोंयांत तरेकवार पांवड्याचेर चर्चा सुरू आसा. अधिवेशनाच्या निमाण्या दिसा सभाघरांत म्हादयचेर चर्चा जाली. हाचे उपरांत शुक्रारा विधिकार मंचा वतीन चर्चा जाली. आमदार, मंत्री, खासदार तशेंच आदले आमदार विधीकार मंचाचे वांगडी आसात. सगल्या आमदारांक बसकेचे निमंत्रण दिल्लें. पूण फक्त चारूच आमदार हाजीर रावले. एकूय खासदार वा मंत्री हाजीर नाशिल्लो. आदली आमदार तशेंच म्हादय बचाव अभियानाची निमंत्रक निर्मला सावंत, नरेश सावळ, धर्मा चोडणकार, आदले खासदार जॉन फर्नांडीस, आदले मंत्री दयानंद मांद्रेंकार, एलिना साल्ढाणा, शंभू भाऊ बांदेकार, व्हिक्टर गोन्साल्वीस, मोहन आमशेकार हे वांगडी हाजीर आशिल्ले.
हो एक म्हत्वाचो विशय आसा. सभाघरात चर्चा जाल्या. विधीकार मंचा वतीन चर्चा जावपाक जाय, म्हूण ही चर्चा घडेवन हाडली, अशें सभापती रमेश तवडकार हांणी सांगलें.
एकठांय जावन सरकाराक तेंको दिवपाची गरज
गोंयांत सध्या उदकाचो उणाव जाणवता. म्हादयचें उदक घुंवडायले जाल्यार उदकाचो आनीक उणाव जातलो. मांडवीच्या उदकाची खारसाण वाडटली. पर्यावरणाच्या जतनाये खातीर म्हादयचें उदक सांबाळपाची गरज आसा, अशें चर्चे वेळार सगल्यांनी थारायलें. म्हादय खातीर सरकाराक पुराय तेंको दिवपाचो थाराव संमत जालो.
कर्नाटकाची वर्तणूक दुर्योधना सारकी : दयानंद मांद्रेंकार
कर्नाटक आनी गोंय ही शेजारची राज्यां. शेजाऱ्यां कडेन झगडी करप कोणाकूच परवडना. कर्नाटक मात हाका अाडवाद. शेजारच्या गोंय राज्याक थेंबभर उदक दिवचो ना, ही कर्नाटकाची भुमिका महाभारतांतल्या दुर्याेधना सारकी आसा, अशें आदले मंत्री दयानंद मांद्रेंकार हांणी सांगलें.
उदकाक लागून कर्नाटकाची सगल्या राज्यां कडेन झगडी आसात. महाराष्ट्र, तमीळनाडू ह्या व्हड राज्यां कडेन झगडी आसा. आपूण जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्ना कर्नाटकाची इतली दादागिरी चलनासली. आतां तांची वर्तणूक हाता भायर गेल्या. म्हादय वाटावपाक गोंयान खर लडो दिवपाची गरज आसा. सर्वोच्च न्यायालयांत वेवस्थीत बाजू मांडपाक बरो आदोगाद नेमपाची गरज आसा. आदले प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी हांणी उदका खातीर न्हंयो जोडपाची येवजण जाहीर केल्ली. ही येवजण अजून सुरू जावंक ना, अशें दयानंद मांद्रेंकार हांणी सांगलें.
म्हादयच्या पात्रांत कितलें उदक आसा? म्हादयच्या वाठारांत पावस कितलो पडटा? हाचो अभ्यास जावपाची गरज आसा. म्हादय वाटावपाक कायदेशीर तशेंच विज्ञानीक अभ्यास जावपाची गरज निर्मला सावंत हांणी उक्तायली.

म्हादय वाटावपाक इत्साशक्त म्हत्वाची : निर्मला सावंत
म्हादय वाटावपाक सत्ते सयत इत्साशक्त आसपाची गरज आसा. सरकारा कडली इत्साशक्त उणी पडटा. म्हादय बचाव अभियानान लवाद नेमपा पयलीं सर्वोच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केली. आमी उदक घुंवडावचें नात, अशी हमी कर्नाटकान सर्वोच्च न्यायालयांत दिल्ली. हाका लागून म्हादय अजून मेरेन वाटावली, अशें निर्मला सावंत हांणी सांगलें.