म्हादय वयली बसका तापपाची चिन्नां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सर्वपक्षी शिश्टमंडळ व्हरपाचेर जातली चर्चा

मुख्यमंत्र्याचे भुमिके कडेन लक्ष

विरोधी आमदार सरकाराक विचारतले जाप

पणजी : म्हादयचें उदक घुंवडावपा खातीर कळसा – भंडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याक केंद्रान कर्नाटकाक मान्यताय दिले उपरांत चर्चा करपा खातीर आयज सगल्या 40 आमदारांची बसका जाता. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी राजिनाम्याची तयारी दाखयले उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत कसली भुमिका घेतात हाचे कडेन सगल्यांचें लक्ष आसा. सगल्या आमदारांचे बसके पयलीं विरोधी पक्षांच्या आमदारांची बसका जातली. केंद्राचेर चेपण हाडपा खातीर मुख्यमंत्र्यानी राजिनामो दिवचो अशी मागणी बसकेंत जावपाची चिन्नां दिसतात.

म्हादय प्रस्नाचेर राज्यांतलें वातावरण तापपाक सुरवात जाल्या. म्हादयचें उदक वाटावपा खातीर सरकार कितें करतलें? हें अजून स्पश्ट जावंक ना. केंद्राचो निर्णय दुर्दैवी आसा. गोंयाक विस्वासांत घेनासताना केंद्रान एकतर्फी निर्णय घेतला अशें उदका पुरवण मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी म्हणलां. सर्वपक्षी शिश्टमंडळ दिल्लींत व्हरपा सयत सर्वोच्च न्यायालयांत याचिका दाखल करपाचेर चर्चा जावपाची आस्त आसा.

रणनिती थारावपा खातीर विरोधी आमदारांची बसका

सर्वपक्षी आमदारांचे बसके पयलीं दनपारां विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी विरोधी पक्षांच्या आमदारांची बसका आपयल्या. विधानभवनांत ही बसका जातली. काँग्रेसीचे तीन, गोवा फॉरवर्ड, आरजीचो दरेकी एक जाल्यार ​आम आदमी पक्षाचे दोन मेळून सध्या विरोधांत सात आमदार आसात. सत्ताधारी पक्षा कडेन 33 आमदार आसात. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या दोन आमदारां सयत तिनूय अपक्षांचो सरकाराक तेंको आसा. म्हादयचें उदक वाटावपा खातीर सरकाराक प्रत्यक्ष कृती करपाची गरज आसा. सरकारान आतां मेरेन कितें केलें ताची जाप आमी विचारतले अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी सांगलें.

केंद्राचेर चेपण हाडपा खातीर सगल्या आमदारांनी राजिनामो दिवपाची तयारी दवरपाक जाय. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हांणी हे विशीं फुडाकार घेवपाची मागणी युरी आलेमांव हांणी केल्ली. विरोधी पक्ष आमदारांचे बसकेंत ह्या प्रस्तावाचेर विचार जातलो.

बऱ्याच तेपा उपरांत प्रदेश काँग्रेसीची बसका

काँग्रेसीच्या 8 आमदारांनी भाजपांत प्रवेश केले उपरांत प्रदेश काँग्रेसीची फेररचणूक जाली. फेरचणुके उपरांत काँग्रेस पक्षाची बसका जावंक नाशिल्ली. म्हादय प्रस्नाक लागून प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमीत पाटकार हांणी आयज बसका आपयल्या. म्हादय वाटावपा खातीर आंदोलन करपाची पक्षाची तयारी आसा. आंदोलना सयत सर्वपक्षी शिश्टमंडळ व्हरपाच्या निर्णयाचेर बसकेंत विचारविनिमय जातलो.

मुख्यमंत्र्यान राजिनामो दिवपाची

तयारी दवरपाक जाय : वेंझी व्हिएगश

केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी म्हादयचेर भुमिका स्पश्ट केल्या. आराखड्याची मान्यताय फाटीं घेतली ना जाल्यार मंत्रीपद तशेंच खासदारकीचो राजिनामो दिवपाची तयारी तांणी दाखयल्या. कर्नाटकांत भाजपाचें सरकार आसा. केंद्रांत भाजपाचें सरकार आसा आनी गोंयांतूय भाजपाचें सरकार आसा. ह्या प्रस्नाचेर उपाय काडप भाजप सरकाराच्या हातांत आसा. हाका लागून सर्वपक्षी आमदारांचे बसकेंत मुख्यमंत्र्यानी ठोस भुमिका जाहीर करपाची गरज आसा. आराखड्याची मान्यताय फाटीं घेतली ना जाल्यार मुख्यमंत्री म्हूण हांव राजिनामो दितलों अशे तरेची भुमिका घेवपाक जाय अशें आपाचे आमदार वेंझी व्हिएगश हांणी म्हणलें.

सरकाराक हांव जाप विचारतलों: विरेश बोरकार

म्हादयचें उदक वाटावपा खातीर आतां मेरेन सरकारान कितें केलें? असो प्रस्न आमदार ह्या नात्यान हांव करतलों. म्हादय प्रस्नाचेर गोंयचें हीत सांबाळपाक सरकार अपेशी थारलां. केंद्र सरकार म्हादय प्रस्नाचेर कर्नाटका वटेन आसा हें जायते खेपे सिद्ध जालां, अशें आमदार विरेश बोरकार हांणी म्हणलें.

पयलीं प्रस्ताव आयकून घेतले: विजय सरदेसाय

म्हादय प्रस्नाचेर गोवा फॉरवर्ड पक्षान जायते खेपे भुमिका स्पश्ट केल्या. गोंय, कर्नाटक तशेंच केंद्रांत भाजपाचें सरकार आसा. हाचे पयलीं लेगीत गोंय सरकाराची भुमिका दुबावाची आशिल्ल्याचें गोवा फॉरवर्ड पक्षान सिद्ध केलां. आमदारांचे बसकेंत मुख्यमंत्री कसलो प्रस्ताव दवरतात ताचेर भुमिका थारतली. सर्वपक्षी शिश्टमंडळ दिल्लीक व्हरून गोंयाक लाव जातलो अशें म्हाका दिसना अशें गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांणी सांगलें.

मुख्यमंत्र्याचे भुमिके कडेन लक्ष

कळसा – भंडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याक केंद्रान मान्यताय दिले उपरांत केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी पत्रकार परिशद घेवन भुमिका स्पश्ट केली. आराखड्याक मान्यताय दिल्ल्याची कसलीच कल्पना केंद्रीय मंत्री तशेंच खासदार ह्या नात्यान म्हाका दिवंक ना. मान्यताय फाटीं घेतली ना जाल्यार मंत्रीपद तशेंच खासदारकीचो राजिनामो दिवपाची तयारी श्रीपाद नायक हांणी उक्तायल्या. केंद्राचेर चेपण हाडपा खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत कसली भुमिका घेतात? हाचेर सगल्यांचें लक्ष आसा. आराखड्याची मान्यताय फाटीं घेतली ना जाल्यार मुख्यमंत्रीपदाचो राजिनामो दिवपाची डॉ. प्रमोद सावंत हांची तयारी आसतली व्हय? हें आयज स्पश्ट जातलें. गरज पडल्यार मुख्यमंत्र्यानी राजिनामो दिवचो अशी मागणी विरोधी पक्षाचे आमदार करपाची शक्यताय आसा.