म्हादय प्रश्नाचेर गोंयांतल्या राजकी पक्षांचो दुट्टपीपणा मनोज परब हाचो आरोपः  भाजपा, काँग्रेस, आप आनी गोवा फॉरवर्डाचेर टिका

आरजीचो सर्वेसर्वा मनोज परब पत्रकारांक म्हायती दितना (मान्युएल वाझ)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः आपापल्यचा राजकी सुवार्था खातीर भाजपा, काँग्रेस, आम आदमी (आप) आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षान म्हादय प्रश्नाचेर दुट्टपीपणा चलयला असो आरोप रिव्होलुशनरी गोवन्साचो (आरजी) सर्वेसर्वा मनोज परब हांणी केला. म्हादय विकून उडोवपाक ह्या राजकी पक्षांचो हात आसा. सध्या तांणी जीं नाटकां चलयल्यांत ताचे भकीक पडून नाकात अशें तांणी गोंयकारां लांगीं मागलां.
कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस पक्षान आपल्या वेंचणूक प्रचारांत म्हादय प्रकल्पाक प्राधान्य दिलां. आनी सत्तेर आयल्यार प्रकल्पा खातीर 500 कोटी मंजूर करून दोन वर्सांत हो प्रकल्प पुराय करपाचें उतर कर्नाटकांतल्या लोकांक दिलां हे गजाली कडेन पणजे पत्रकारां कडेन उलयनात परब हाणे गोंयकारांचें लक्ष ओडलां. हुबळी हांगा आयोजीत केल्ले बसकेंत काँग्रेस फुडाऱ्यांनी लोकांक दिल्ल्या आश्वासनाची म्हायती परब हाणे स्लायडशो वरवीं दिली. काँग्रेस पक्षान कर्नाटकांत सुरू केल्ल्या आंदोलनाक लागून केंद्र सरकारान म्हादयचें उदक वळोवपाक परवानगी दिल्या असो दावो ह्या फुडाऱ्यांनी केला अशें परब हांणे सांगलें.
गोंयात काँग्रेस पक्ष म्हादय वाटावपाची बातां मारता, मात होच पक्ष कर्नाटकांत म्हादय गोंयकारांच्या हातांतल्यान काडून व्हरपाक सोदता. गोंयांतले काँग्रेस पक्षाचो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी म्हादयचेर तांच्या पक्षाची राष्ट्रीय भूमिका स्पश्ट करची अशें परब हांणी मागलां. गोंयच्या हिताची राखण करपाक जायना जाल्यार काँग्रेस पक्षाक गोंय पांवड्यार ह्या प्रश्नाचेर उलोवपाचो कसलोच अधिकार ना अशें ताणे सांगलें.
भाजपाचेर टिका करतना मनोज परब हाणे सांगलें की कर्नाटकांतल्या भाजपा सरकाराचो उदकास्रोत मंत्री गोविंद करजोळ हांणी दोन वर्सांत म्हादय प्रकल्प सुरू केलो ना जाल्यार आपलें नांव बदलतलों अशें सांगलां. अशा वेळार आमचो मुख्यमंत्री सर्वोच्च न्यायालयांत वचपाची भास करता. गोंयकारांच्या दोळ्यांक फकत उदक लावपाचो हो प्रकार आसा अशें सांगून ताणे भाजपाच्या गोंयांतल्या फुडाऱ्यांचेर टिका केली. केंद्र सरकारान कर्नाटकाच्या डीपीआराक मान्यताय दिवंन चार दीस उलगले तरी ताकां तो मेळना हाचे वयल्यान राष्ट्रीय पांवड्यार ह्या फुडाऱ्यांक कसलो मान आसा हें दिसून येता, अशे ताणे सांगलें.
हुबळी- धारवाडाक पियेवपाचें उदक दिवपाक अपेश आयिल्ले खातीर कर्नाटकांतल्या आम आदमी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी थंयच्या भाजपा सरकाराचेर टिका चलयल्या. पक्षाचे गोंयांतले आमदार व्हेन्जी व्हिएगश आनी क्रुज सिल्वा हांणी म्हायत प्रश्नाची आपाची भूमिका कितें हें तांचो फुडारी अरविंद केजरीवाल हाका विचारचें अशें परब हांणी तांकां सांगलां.
गोवा फॉरवर्डाच्यचा विजय सरदेसाय हांचो म्हादय कर्नाटकाक विकून उडोपांत हात आसा अशें परब हाणे सांगलें. पर्रीकार आनी डॉ प्रमोद सावंत मंत्रिमंडळांत
मंत्री आसतना म्हादय लवादान कर्नाटकाक 3.9 टीएमसी उदक दिवपाचो निर्णय  दिल्लो तेन्ना हें गोंयचें जैत अशें सरदेसाय सांगताले. सध्या मंत्री नाशिल्ल्यान तो केंद्र सरकाराच्या निर्णय आड उलयता अशें सागतना विधानसभेंत म्हादय प्रश्नाचेर श्वेत पेपर सादर करपाची मागणी मनोज परब हांणी केल्या. म्हादय प्रश्नाचेर गोंयकारां मदीं जाग्रुताय करून आंदोलन करपाची तयारी आरजीन सुरू केल्या अशी म्हायती तांणे दिली.