म्हादय खातीर जागरूक काणकोणकारांची सोमारा बसका

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव : म्हादय न्हंयची आपुलकी आनी मोग आशिल्ल्या आनी गोंयच्या अस्तित्वा खातीर तिचे म्हत्व समजून घेवपी काणकोणच्या जागरूक नागरिकांची 9 जानेवारी 2023 दिसा चावडेर ‘व्हिजन अॅण्ड मिशन – प्रोग्रेसिव्ह काणकोण’ चे कचेरेंत सांजेच्या 5 वरांचेर बसका आपयल्या.

‘सेव्ह म्हादय, सेव्ह गोवा’ आंदोलनाचे समन्वयक जनार्दन भंडारी हांणी काणकोणच्या लोकांनी हे बसकेंत वांटेकार जावन चळवळ मुखार व्हरपा खातीर आपले विचार मांडपाचे आवाहन केलां.

हे बसकेक स्वाभिमानी जागृत काणकोणकार, काणकोण ज्येश्ठ नागरीक, काणकोण पत्रकार संघ, गोंयकार, जन-सेना वॉरियर्स आनी ‘व्हिजन अॅण्ड मिशन… प्रोग्रेसिव्ह काणकोण’ चे वांगडी हाजीर आसतले.

समाजीक कार्यकर्ते शांताजी नायक गांवकार हे काणकोण म्हाला खातीर ‘सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा’ चे निमंत्रक अासतले.

म्हादय न्हंये वयल्यान राजकी लाव मेळोवपाचो हो वेळ न्हय. तशेंच विधानसभा वेंचणुकेंत मतां मेळोवपा खातीर भाजपान आपल्या कर्नाटक फांट्याक मजत करपा खातीर म्हादय कडेन तडजोड केल्ल्याचें स्पश्ट जालां. कळसा – भांडुरा धरण बांदपा खातीर केंद्र सरकारन डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टाक मंजुरी दिले उपरांत कर्नाटकांत भाजपा मदीं खोशयेचें ल्हार पातळ्ळां. पूण गोंयांत मात भाजपाचे फुडारी ओगी आसात. देखून म्हादयचें उदक घुंवडावपा पसून वाटावपा खातीर गोंयकारांनी ह्या आंदोलनाक तेंको दिवचो पडटलो अशें भंडारी हांणी म्हणलें.

फाटल्या 30 वर्सां सावन गोंयचे लोक म्हादयच्या रक्षणा खातीर लढो दितात. पूण पर्यावरणवाद्यांनी म्हादयचें उदक कर्नाटक व्हरता अशें भाजप सरकारच्या लक्षांत हाडून दिवन लेगीत आडनदर केली म्हणून आयज आमचेर हें संकश्ट आयलां. आपूण परतून सांगतां ही राजकारण करपाची वेळ न्हय. पूण भाजप सरकार म्हादय वाटावपा खातीर सगले बाबतींत अपेशी थारलां अशें जनार्दन भंडारी हाणी सांगलें.