म्हादय खातीर आतां विजय काडटलो समन्वय समिती

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

‘आमची म्हादय’ समिती करपाची घोशणा

पणजी : कर्नाटका कडल्यान कळसा भंडुरा प्रकल्पा खातीर माती परिक्षणाचो वावर पुराय जाले उपरांत म्हादयचो विशय परतून चर्चेंत आयला. म्हादयचे उदक घुंवडावपाचो कर्नाटकाचो यत्न सुरू आसताना गोंय सरकार कसलीच कृती करिना असो पर्यावरणवाद्यांचो आरोप आसा. हे फाटभुंयेर म्हादय खातीर लडो दिवपा हेतान ‘आमची म्हादय’ अशी समिती स्थापन करपाची घोशणा आमदार विजय सरदेसाय हांणी केल्या.

पर्यावरण कार्यकर्ते प्रा. राजेंद्र केरकार हांचें मार्गदर्शन घेवन ‘आमची म्हादय’ समिती स्थापन जातली. पर्यावरणवादी कार्यकर्ते तशेंच समाजीक वावुरप्यांचो आस्पाव समितींत आसतलो. तज्ञांचो सल्लो घेवन म्हादय खातीर समिती वतीन मोहीम सुरू जातली अशें विजय सरदेसाय हांणी सांगलें.

गोंय सरकारान कर्नाटकाक म्हादय विकल्या असो आरोप विजय सरदेसाय हांणी खूबशे खेपे केला. समितीची घोशणा करपा वेळार लेगीत तांणी हो आरोप केला. म्हादय ही गोंयची आवय आसा. तिचें उदक सांबाळपा खातीर हांव वावुरतलों. म्हादय वाटावपा खातीर मोहीम सुरू जातली. म्हादय वाटावपा खातीर किदें करप शक्य आसा? ते विशीं आराखडो तयार करून समिती फुडें सरतली, अशें तांणी सांगलें.

दिवाळी उपरांत गोंय शिमेर कर्नाटकान माती परिक्षणाची प्रक्रिया केली. पर्यावरणवादी प्रो. राजेंद्र केरकार हांणी वाठाराक भेट दिवन पळोवणी केली. हाचे उपरांत आमदार विजय सरदेसाय हांणी लेगीत म्हादयच्या पात्रा सयत कणकुंबी वाठाराक भेट दिवन पळोवणी केली. म्हादयचें उदक घुंडावपाचो कर्नाटकाचो यत्न आसा. म्हादयचें उदक मलप्रभा न्हंयेंत सोडपा खातीर कळसा भांडुरा प्रकल्प उबारपाचें काम सुरू आसा. हें काम बेकायदाे आशिल्ल्याचो दावो करीत गोंय सरकारान कर्नाटका आड सर्वोच्च न्यायालयांत अवमान याचिका दाखल केल्या. हे याचिकेचेर अजून सुनावणी जावपाची आसा. केंद्रीय मंत्री तशेंच कर्नाटकाचे खासदार प्रल्हाद जोशी, कर्नाटकाचे उदका पुरवण मंत्री केंद्रीय मंत्र्यांच्यो भेटी घेत आसात. गोंय सरकारा कडल्यान मात खासा कृती वा मोहीम सुरू ना. हे फाटभुंयेर विरोधी आमदार आशिल्ले विजय सरदेसाय हांणी समिती स्थापन करपाची घोशणा केल्या.