म्हादयचो लडाे चालूच उरतलो: मुख्यमंत्री

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मंत्रीमंडळ बसकेंत रणनिती, मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आमदारांची बसका

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : म्हादयचेर सरकार कसल्याच प्रकारची तडजोड करचें ना, उदक वाटावपा खातीर लडाे चालूच उरतलो, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सोमारा सकाळीं मंत्रीमंडळ बसका घेतले उपरांत तांणी सांजे आमदारांची बसका घेतली. दोनूय बसकांक अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हाजीर आशिल्ले.

मंत्रीमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यांनी निर्णयांची म्हायती दिली. सांजे जाल्ल्या आमदारांचे बसकेक सत्ताधारी गटाचे सगले 33 आमदार हाजीर आशिल्ले. दिल्लींत सर्वपक्षी आमदारांचें शिश्टमंडळ व्हरपा सयत सर्वोच्च न्यायालयांत कर्नाटका आड अवमान याचिके वयली सुनावणी चालूच उरतली. म्हादय वाटावपा खातीर जी रणनिती सरकारान आंखल्या ताची पुराय म्हायती लोकांक दिवपाची तयारी ना, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.
म्हादय लवादाच्या निवाड्याक गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दिलां. ते भायर कर्नाटका आड खासा अवमान याचिका गोंय सरकारान दाखल केल्या. ही याचिका 5 जानेवारीक सुनावणीक येवप शक्य आसा. सर्वोच्च न्यायालयांतलो गोंय सरकाराचो लडाे चालूच उरतलो, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत हांची भेट सर्वपक्षी आमदारांचे शिश्टमंडळ घेतले. कळसा – भांडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याक दिल्ली मान्यताय रद्द करपाची मागणी प्रधानमंत्र्यां कडेन जातली.
रानजीव जतनाय कायद्या खाला म्हादयच्या पात्रांतलें उदक कर्नाटकाक घुंवडावपाक मेळचें ना. हे कायद्या खाला कर्नाटक सरकाराक नोटीस जारी जातली.
कर्नाटकाच्याे उदक घुंवडावपा खातीरच्यो हालचाली बरीच वर्सां चालू आसात. कर्नाटकाच्या हरकतींचेर नदर दवरपा खातीर म्हादय उदक वेवस्थापन प्राधिकरण स्थापन जावपाची गरज आसा. प्राधिकरणाच्या मागणी खातीर केंद्राचेर चेपण हाडटले. प्राधिकरणाचेर गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्राचो अधिकारी आसतलो. ते भायर केंद्राचे अधिकारी आसतले. कर्नाटकाच्या हरकतींक आळो घालपा खातीर प्राधिकरणाची बेगिनांत बेगीन स्थापना जावपाची गरज आसा. सध्या कर्नाटक कामाची पळोवणी करपाक लेगीत गोंयांक दिना, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.
प्रकल्प आराखड्याची प्रत मागतले
कळसा – भांडुरा प्रकल्पाचो जो आराखडो कर्नाटकांत तयार केला ताची प्रत केंद्रा कडेन मागतले. गोंय सरकाराक आराखड्याची प्रत मेळूंक ना, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.

विरोधक राजकारण करतात
म्हादयचेर चर्चा करपा खातीर सगल्या आमदारांची बसका आपयिल्ली. सगल्या आमदारांक बसकेचें निमंत्रण पत्र धाडून तशेंच इमेलाचेर कळीत केल्ले. विरोधी आमदार विधानभवनांत आसले तरी ते बसकेक आयले ना. विरोधी आमदार म्हादयचेर गंभीर नात. ते राजकारण करतात, असो आरोप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केला.