म्हादयचेर विधानसभेचें खासा अधिवेशन घेवपाची रिव्होलुशनरी गोवन्साची मागणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पोरणे गोंयः म्हादय प्रश्नाचेर चर्चा करपा खातीर गोंय विधानसभेचें खासा अधिवेशन घेवपाची मागणी रिव्होलुशनरी गोवन्स (आरजी) पक्षान केल्या. विधानसभेचें जें चार दिसांचें अधिवेशन आपयलां तें पावचें ना. हें अधिवशेन धा दिसांचें करून तांचेर म्हादयचेर चर्चा करपा खातीर खासा सत्राचो आसपाव करपाक जाय अशें आरजीचो सान्तआंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार  हांणी शुक्राराक पणजे पत्रकारांक सांगलें.
विधानसभेंत म्हादय विशयाचेर थाराव पास करपाक जाय. आमी तशे केल्ले यत्न भाजपा सरकारान फळादीक जावपाक दिले नात अशें बोरकार हांणी सांगलें. कळसा आनी भांडुरी न्हंयेचे उदक वळोवपाच्या कर्नाटक सरकाराच्या सुदारीत आराखड्याक केंद्रीय उदका आयोगान मान्यताय दिल्ल्यान आता म्हादयची परिस्थितींन गंभीर मोडण घेतिल्ल्यान विधानसभेचें खासा अधिवेशन घेवन ताचेर चर्चा करपाची गरज आसा अशें तांणी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें.
कळसा आनी भांडुरा उप न्हंयांचें उदक वळोवपाक दिल्यार म्हादयचें अस्तित्व ना नपयत जातलें आनी पुराय उत्तर गोंयांत उदकाचो सामको उणाव जातलो. आता सांवन गोंयच्या कांय वाठारांत पियेवपाक उदक मेळना. गोंय सरकारान काय हालचाल केली ना जाल्यार परिस्थिती सामकी हाता भायर वतली अशी शिटकावणी आमदार बोरकार हांणी दिल्या.
गोंयकाराच्या हिताचो बळी दिवंन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत फकत केंद्र सरकाराच्या तालार नाचता असो आरोप आरजीचो फुडारी मनोज परब हांणी केलो. म्हादय गोंयकारांची आवय आनी कसलेंच मोल दिवंन तिची राखण  करपाक जाय. मात मुख्यमंत्री आनी तांच्या भाजप सरकारान राज्याच्या हिताक कलचेंच मोल ना हें दाखोवन दिलां. रिव्होलुशनरी गोवन्स पक्ष हे खपोवन घेवचो ना अशी शिटकावणी तांणी दिल्या.
म्हादयची राखण करपा खातीर आमी म्हादयचो प्रश्न गोंयच्या खाची-कोनश्यांनी व्हरतले आनी म्हादयची राखण करपा खातीर व्हडलें आंदोलन उबारतले अशें परब हांणी सांगलें. 1980 सावन गोंयांत सत्तेर आशिल्ल्या गोंयांतल्या राजकी पक्षांनी म्हादयचो कर्नाटकाक बळी दिवपाची येवजण तयार केल्ली. उदका विद्युत प्रकल्प ते खातीर बॅकबर्नर आशिल्लो. म्हादय प्रश्न सद्याच्या पांवड्या मेरेन पावपाक गोंयचे सगले राजकी पक्ष कारण आसात अशें परब हाणे सांगलें. म्हादय प्रश्नाचेर गोंय आनी गोंयकारांचो विस्वासघात केल्ल्यां मदीं उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायक हाचोय आस्पाव आसा नायक हांका गोंयकारांनी पांच फावट खासदार म्हणून वेंचून दिलो मात तांणे म्हादयचो विशय केन्नाच लोकसभेंत मांडलो ना. दक्षीण गोंयचो खासदार फ्रान्सिस सार्दिन आनी राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकार ह्या प्रश्नाचेर सदांच मोने रावले असो आरोप तांणी केला.