म्हादयक वाटावपाक एके माचयेर  येवपाचो  उलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पोरणे गोंयः वेगवेगळ्या मळार वावुरपी समाज आनी राजकी वावुरप्यांनी कळसा, भांडुरा प्रकल्पा वरवीं म्हादय न्हंय ना नपयत करपाचो कर्नाटक सरकाराच्या डावाक विरोध करपा खातीर गोंयकारांक एके माचेयर येवपाचो उलो मारला. म्हादयचें अस्तित्व ना जाल्यार गोयचें पर्यावरण, रानां जिवांचेर परिणाम जातलो. विशेश म्हणल्यार राज्यांतल्या 50 टक्के लोकांक पियेवपाचें उदक मेळप कुस्तार जातलें अशें ह्या वावुरप्यांनी पणजेच्या आझाद मैदानार पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें.
कर्नाटक सरकाराच्या डीपीआराक  केंद्र सरकारान मान्यताय दिल्या. ताका विरोध करपा खातीर गोंयकारांनी आपले सगले मतभेद कुशीक दवरून एकठांय येवपाक जाय, अशें काँग्रेस पक्षाचो म्हणयारो संजय बर्डे हाणे सांगलां. म्हादय प्रश्नार मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी घेतिल्ले तडजोडीचे भूमिका ताणे टिका केली. सगळ्या पक्षांची बसका घेवंन कांयच जावपाचें ना. सगल्या लोकांक एके माचयेर हाडून म्हादय प्रश्न सगल्या गोंयचो प्रश्न करपाची खरी गरज आसा अशे तांणे सांगलां.
गोंयच्या फुडारा खातीर पेडणे तें काणकोण मेरेनच्या लोकांनी म्हादयक वाटावपाच्या एका ध्येयान एकठांय येवपाक जाय. म्हादय सुकल्यार गोंयच्या फुडले पिळगेचो फुडार सुकतलो हें दरेकल्यान मतींद दवोरपाक जाय अशें दीपेश नायक हांणी सांगलां. म्हादयचो फियास्को जावपाक उत्तर गोंयचो खासदार आनी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक आनी मुख्यमंत्री आनी भाजपाचे फुडारी जापसालदार आसात असो आरोप अनिल केरकार हांणे केला. तांकां जर गोंय आनी गोंयकाराचो हुस्को आशिल्लो जाल्यार केंद्र सरकारान कर्नाटकाच्या डीपीआराक मान्यताय दिली तेन्नाच तांणी आपापल्या पदांचे राजिनामे दिवपाक जाय आशिल्ले अशें तांणे सांगलें.
म्हादय संबंदी केंद्र सरकारान घेतिल्ल्या निर्णया आड आंदोलन करपा खातीर उत्तर आनी दक्षीण गोंयांतल्या हिंदू आनी किरिस्तांव भावांक एकठायं येवपाचें आवाहन शैलेंद्र वेलिंगकार हांणी केलां. शैलेश गांवस हाणे लेगीत म्हादय प्रश्नाचेर सगल्या गोंयकारांची एकजूट आसपाक जाय अशें सांगलां.