म्हादयः सर्वोच्च न्यायालयांतली फुडली सुनावणी आतां ऑगस्टांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटकाक म्हणणें मांडपाक तीन सप्तकांची मुजत

पणजीः म्हादय प्रस्नाचेर सर्वोच्च न्यायालयांत फुडली सुनावणी आतां थेट ऑगस्टांत जातली. ह्या प्र्रकरणांतल्या सगल्या पक्षकारांक आठ सप्तकांत 10 पानां मेरेन लेखी म्हणणें मांडपाची सवलत सर्वोच्च न्यायालयान दिल्या. ताका लागून गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्रान आपले म्हणणें मांडले उपरांत सर्वोच्च न्यायालय फुडली सुनावणी घेतले.

गोंयची दिवनदायिनी आशिल्ल्या म्हादय न्हंयेच्या उदका प्रस्ना वयल्यान उदका तंटो तवादान निमाणो निवाडो दिला. पूण ह्या निवाड्याक तिनूय राज्यांनी परतून सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दिलां. उदक तंटो लवादाच्या निर्णया उपरांतूय कर्नाटक बेकायदो म्हादयचें उदक घुंवडायता असो दावो करून गोंयान कर्नाटका आड सर्वोच्च न्यायालयांत अवमान याचिका दाखल केल्या. हे याचिके सयत गोंयच्या प्रलंबीत पांच तशेंच कर्नाटक आनी महाराष्ट्रान ह्या प्रस्नाचेर दाखल केल्ल्या याचिकांचेर सर्वोच्च न्यायालयांत हालींच सुनावणी जाली. ह्या सुनावणी मजगतीं, न्यायालयान तिनूय राज्यांक 8 सप्तकांत 10 पानां मेरेन म्हणणें मांडपाची सवलत दिल्या ते उपरांतूच सर्वोच्च न्यायालय फुडली सुनावणी घेतले.

म्हादय न्हंयेचें उदक घुंवडावपाक कर्नाटका कडल्यान ज्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पाक गती दिवपाचे यत्न चल्ल्यात, त्या प्रकल्पा खातीर 26.96 हेक्टर रान जमीन घुंवडावपाची कर्नाटक सरकारची मागणी राष्ट्रीय वाग संर्धन प्राधिकरणान (एनटीसीए) हालींच जाल्ले​ बसकेंत भायरायल्या. ताका लागून गोंयाक व्हड थाकाय मेळ्ळ्या.

मजगतीं, विधानसभेच्या हालीच जाल्ल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनांत आमदार विजय सरदेसाय हांणी परतून एकदा म्हादय विशय उपस्थीत केल्लो. ह्या प्रस्नाचेर केंद्र सरकारान स्थापन केल्ल्या ‘प्रवाह’ ची अजून एकूय बसका जावंक नाशिल्ल्याचे तशेंच राज्य सरकारान स्थापन केल्ल्या सभागृह समितीय न्हिंदील्ले अवस्थेंत आशिल्ल्याचे तांणी म्हणिल्लें.

ताचेर ‘म्हादय’ ची पयलीं बसका बसका 13 फेब्रुवारीक जातली. 29 फेब्रुवारी मेरेन सभाघर समितीय बसका घेतले, अशें उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी स्पश्ट केल्ले. ते खातीर ह्या दोनूय बसका कडेन पर्यावरण मोग्यांचे लक्ष लागलां.