म्हत्वाचो बातम्यो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

द्वेशाचें राजकारण चड काळ तिगचें नाराहुल गांधी


नवी दिल्लीः देशाक विभाजनवादाचाे धोकाे अासून हे घटक आपले संस्कृतीचाे आपल्याच विरोधांत गैरवापर करतात. धर्मा-धर्मांनी, जाती-जातींनी, भाशा-भाशांनी, राज्यां-राज्यांनी एकमेकां विरोधांत किजिलां निर्माण करपाचें काम करतात. लोकां मदीं असुरक्षितता आनी भिरांत निर्माण करून द्वेशाचें बीं ओंपतात. पूण द्वेशाच्या राजकारणाक मर्यादा आसतात. द्वेशाचें राजकारण चड काळ तिगचें ना, हाची आपणाक खात्री जाल्या, अशी आस्त राहुल गांधी हांणी देशवासियांक बरयिल्ल्या पत्रांत उक्तावन भाजप आनी केंद्र सरकाराचेर अप्रत्यक्ष टिका केल्या.

राष्ट्रवादीक धपको, खासदाराचें वांगडीपद रद्द


नवी दिल्लीः राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाक व्हड धपको बसला. तांचे लक्षद्वीपांतले खासदार मोहम्मद फैजल हांचें लोकसभेंतलें वांगडीपद रद्द केलां. 2009त लोकसभा वेंचणुकेंच्या प्रचारा मजगतीं काँग्रेसचे फुडारी पी. एम. सईद आनी मोहम्मद सालेह हांचेर हल्लो जाल्लो. ह्या हल्लो प्रकरणांत मोहम्मद फैजल हांकां दोशी थारावन तांचें लोकसभेंतले वांगडीपद रद्द केलां. तशेंच फैजल हांचे सयत हेर तीग जाणांक न्यायालयान बंदखणीची ख्यास्त केल्या.

काँग्रेस खासदार संतोख सिंह चौधरी अंतरले


जालंधरः पंजाब जालंधरचे खासदार संतोख सिंह चौधरी हांकां ‘भारत जोडो यात्रे’ मजगतीं आताकाचो धपको आयिल्ल्यान मरण आयलें. ते राहुल गांधी हांचे वांगडा ‘भारत जोडो’ यात्रेंत वांटेकार जाल्ले. यात्रेंत चलत आसतना अचकींत तांची भलायकी इबाडली. तांकां बेगोबेग हॉस्पिटलांत दाखल केले. थंय दोतोरांनी तांकां आताकाच्या धपक्यान मरण अायिल्ल्याचे सांगलें.

कोरोनाच्या ‘ह्या’ वासिनान ब्रेन स्ट्रोकाचो धोको?


वॉशिंग्टनः अमेरिकेच्या म्हामारी दुयेंस नियंत्रण आनी प्रतिबंध (सीडीसी) तशेंच अन्न आनी वखदां प्रशासन (एफडीए) ह्या दोन संस्थांनी धपको दिवपी म्हायती दिली. अमेरिकेची वासीन उत्पादक कंपनी पीफायझर इंक आनी जर्मनीची बायोएनटेक हांणी उत्पादीत केल्ल्या ‘बायव्हॅलेंट’ कोवीड वासिनाक लागून जाण्ट्यां मदीं ब्रेन स्ट्रोकाचो धोको निर्माण जावपाक शकता, अशें नमूद केलां. तरी लेगीत ह्या दोनूय वासिनांक सीडीसीन मान्यताय दिल्या.