म्हत्वाचे मॅचींत भारत हारलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारताच्या बायलांच्या हॉकी पंगडाक एफआयएच बायलांचे संवसारीक हॉकी सर्तीचे क्रॉस ओव्हर मॅचींत येजमान स्पेन पंगडा कडल्यान 0-1 अशी हार घेवची पडली. उपांत्यपूर्व फेरयेंत सुवात मेळोवपाक भारताक ही मॅच खंयचेय परिस्थितींत जिखप गरजेचें आशिल्लें. पूण, हे हारीक लागून भारताचो फुडलो मार्ग कठीण जाला.

मार्टा सेगून 57व्या मिनटाक मॅचींतलो एकोडो आनी म्हत्वाचो गोल केलो. भारत आतां फुडले 9वे ते 16वे सुवाते खातीर कॅनडा आड खेळटलो.

सर्तीच्या स्वरुपा प्रमाण 16 पंगडांक दरेकी चार पंगडांच्या चार गटांनी विभागल्यात. दरेक गटांत पयले सुवातेर आशिल्लो पंगड थेट उपांत्यपुर्व फेरयेंत पावतले आनी दुसऱ्या आनी तिसरे सुवातेर आशिल्लो पंगड क्रॉस ओव्हर जातलो.

क्रॉस ओव्हरांत अ गटांत दुसरे सुवातेर आशिल्लो पंगड डी गटांत तिसरे सुवातेर आशिल्ल्या पंगडा आड खेळटलो. अ गटांत तिसरे सुवातेर आशिल्लो पंगड डी गटांतल्या दुसरे सुवातेर आशिल्ल्या पंगडा आड खेळटलो.

तशेंट बी गटांत दुसरे सुवातेर आशिल्ल्या पंगडाची मॅच सी गटांत तिसरे सुवातेर आशिल्ल्या पंगडा आड जातली. जाल्यार बी गटांत तिसरे सुवातेर आशिल्ल्या पंगडाची मॅच सी गटांत दुसरे सुवातेर आशिल्ल्या पंगडा आड जातली.