म्हजे कश्ट, घरच्यांचो आदार म्हाका येसा मेरेन व्हरतात : शेफाली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें तालुको हो सगळेच नदरेन पिकाळ तालुको. देवळांची सासाय, फुलां- फळां सैम- सृश्ट, झरे, कुळागरां, शेतां, दोंगर, संगीत आनी सगळ्यो कला हांगां भरल्यात. वळवय हो गांव असोच संपन्न आनी गिरेस्त. मा. दत्तारामा सारके अभिनेते, पुंडलीक नायका सारके साहित्यीक, दत्ताराम वळवयकारा सारके गायक, चित्रकार निरूपा नायक आनी हेर जायते कलाकार हे भुंयेंतले. तरणाटे पिळगेन जाण्टेल्यांचें हें कलेचें दायज मुखार व्हेलां ही तोखणाय करी सारकी गजाल. महाराष्ट्र – गोंय नाट्य सर्तींत अभिनेत्री गटांत पयलें तशेंच हालींच कला अकादमीच्या कोंकणी नाटकां सर्तींत अभिनेत्री म्हूण पयलें इनाम मेळोवन विक्रम करपी शेफाली नायक वळवयचें. तांकीवंत, तेजांकीत कलाकार. ह्या चकचकपी नकेत्राची मुलाखत घेतल्या चैत्रा बोरकार हांणी.

कलेच्या मळार, अभिनयाच्या मळार तुमचो वळवय गांव खूब गिरेस्त. ह्या गांवान तुमचे सारके धुवेक कितें दिलें?
कलेच्या मळार वळवय, सावयवेरें हे गांव खूब गिरेस्त आसात. ह्या गांवां खातीर आयज हांव म्हजी कला लोकां मुखार हाडपाक शकलें. म्हज्या गांवान म्हाका खूब कितें दिलां आनी हे खातीर म्हज्या गांवचें नांव वयर काडपाची म्हजी इत्सा आसा. गांवांत वर्सुकी उत्सवा निमतान नाटकां जातात तेन्ना आमकां भायलीं नाटकां हाडपाक पडनात, आमचेच गांवचे लोक तीं सादर करतात. कला चेतनाचीं नाटकां आयज फामाद जातात. गोंयभर तांचे प्रयोग जातात. पुंडलीक नायका सारके लेखक हांगां आसात. हे मातयेंत कितें तरी जादू आसा, जंय कला आसा आनी उर्बा आसा.
तुमच्यो आवडत्यो अभिनेत्री आनी अभिनेते खंयचे?
हांव म्हजी आवय रेश्मा नायक हांकां नाटकांत काम करतां तें पळोवन व्हडलें जालां. म्हजे खातीर ती गोंयची तरी उत्कृश्ट कलाकार. दक्षा शिरोडकार हाचें दिग्दर्शन आवडटा. ताचें नाटक मळा वयलें संशोधन आनी चितप हें भुरळ घालता. बॉलिवूडांत म्हाका प्रियांका चोपडा, दीपिका पदुकोण, तशेंच मुक्ता बर्वे आवडटा. आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार जॅनीफर लॉरेन्स आनी अँजेलीना जोली हांचे चित्रपट पळयतां. आयुश्यमान खुराना, संजय लीला भन्साली हांची कला आवडटा. मराठींतले आमचे ज्येश्ट अभिनेते अशोक सराफ खूब आवडटा. गोंयचो वर्धन कामत हांचें नाटक मळा वयलें काम खूब आवडटा.
मराठी आनी कोंकणी दोनूय नाटकांतली उत्कृश्ट अभिनेत्री म्हूण तुमी सिद्धता दाखयली. खंयचे भाशेंत संवादफेक करतना सोंपेंपण उरता दिसता?
म्हजी मांयभास जरी कोंकणी आसली, तरीय पिरायेच्या तिसऱ्या वर्सा जेन्ना हांवें नाटकांत काम केल्लें तें मराठी संगीत नाटक आशिल्लें. आदीं सावन हांव मराठी नाटकांनी काम करतां. म्हजी आवय जेन्ना नाटकांतले संवाद पाठ करताली तेन्ना म्हज्याय कानार ते पडटाले आनी आयज हांवूंय त्या मळार आशिल्ल्यान म्हाकाय संवय जाल्या. दोनूय, म्हणल्यार कोंकणी वा मराठी, भासांनी म्हाका काम करपाक आवडटा. दोनूय भासो म्हाका आवडटा आनी ते खातीर संवादफेक करतना तशे खूब त्रास जायनात.
महाराष्ट्रांतले सर्तींत बेस बरी अभिनेत्री आनी फाटोफाट कला अकादमीचे कोंकणी नाटक सर्तींत बेस बरी अभिनेत्री हीं इनामां तुमकां फावो जाल्यांत…. येद्या व्हड यशाचें श्रेय तुमी कोणाकोणाक दिवंक सोदता?
म्हज्या येसाचें श्रय हांव म्हजी आवय रेश्मा नायक हांकां दिवंक सोदतां. तांच्या शिवाय हांव ह्या मळार योगदान दिवंक शकचें नाशिल्लें. तिच्या, म्हज्या बापायचो आनी घरच्यांचो तेंको आशिल्ल्यान हांव ह्या मळार काम करपाक शकतां. म्हजे कश्ट आनी तांचो आदार हे दोनूय मेळून म्हाका येसा मेरेन व्हरतात.
कला अकादमीच्या नाट्य शाळेच्या स्नातक वर्गांत सद्या तुमी शिकतात. तुमच्यांतल्या मूळ कलाकाराचो विकास जावपाक ह्या नाट्यशास्त्र अध्यापनाचो कितें फायदो जाता?
हय हें म्हजें निमाणें वर्स. म्हाका नाटक शिकपाक गोंया भायर वच्चें पडलें ना ही खोस आसा. कांय गजाली जाग्यार पडपाक वेळ पडटलो. पूण कलाकारांक ह्या नाट्यशास्त्र अध्यापनाचो लाव जातलो. हांगां शिकता म्हूण 24 वरां तातूंतच आसतां, आनी ताचो खरेंच लाव जाता. नाटकाच्या मळार मुखार वचपाक म्हाका खूब बऱ्याक पडटलें. उर्बाय मेळटा…
तुमची आई, तिचो बाबा नाट्य अभिनयांत निपुण. तांचीं नांवां आनी कारकिर्दी विशीं सांगशात?
म्हजी आवय रेश्मा नायक आनी तिचो बाबा रामेश्वर हांणी नाट्य मळार खूब योगदान दिलां. म्हजो आजो पांयपेटी वाजयतालो आनी म्हजी आवय फाटलीं 30 वर्सां नाटकाच्या मळार काम करता. तिणें नाटकां सयत, फिल्मां आनी टीव्हीचेरय काम केलां. म्हाका ही कला तांचेच कडल्यान आयल्या. तांचे कडल्यान हांव नाटकांतली शिस्त शिकलां. म्हजे आवयची मावशी वासंती कारापुरकार ती लेगीत एक ज्येश्ट नाटककार. हे खातीर आमच्या कुटुंबांतच कला आसा अशें हांव म्हणन…
तुमचे फुडले प्लॅन कितें केल्यात?
म्हाका थेटर मळारूच म्हजो फुडार घडोवपाचो आसा. घडये हांव मुखार नाटक मळार पीएचडीय करीन. हांव ह्या मळार सध्या ल्हान आसा, म्हाका खूब शिकपाचें आसा. नाटकाचीं वेगवेगळीं तासां हांव शिकतलें.