मोहम्मद शमी थारलो वन-डेंत फास्ट150 विकेची घेवपी भारतीय बॉलर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
लंडनः भारत आनी इंग्ंलड हांचे मदले पयले वन-डेंत तीन विकेटी घेवन मोहम्मद शमीन एक व्हडलो विक्रम आपल्या नांवार केला. सगल्यांत कमी मॅचींत 150 विकेटी घेवपी तो भारतीय बॉलर थारला. ताणे अजीत आगरकाराचो विक्रम मोडलो. शमीन 80 मॅचींत 150 विकेटी घेतल्यो जाल्यार आगरकाराक ते खातीर 97 मॅची लागल्यो. शमीन 7 ओव्हरींत 31 धांवड्यो दिवन बटलर, स्टोक्स आनी क्रेग ओव्हरटनाच्यो विकेटी घेतल्यो. ओव्हरटनाची ताणे घेतिल्ली विकेट ताची 151वी थारली.
शमीन वन-डे क्रिकेटींत सगल्यात फास्ट 150 विकेटी घेवपाचे बाबतींत अफगाणिस्तानाचो राशीद खाना वांगडा आतां तिसरी सुवात मेळयल्या. तांणी 80 मॅचींत बळीचो अर्द शेंकडो पुराय केला. वन-डे क्रिकेटींत सगल्यांत फास्ट 150 विकेटी घेवपाची संवसारीक विक्रम ऑस्ट्रेलियेचो दावखुरो फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्काच्या नांवार आसा. ताणे  ही कामगिरी 77 मॅचींत पुराय केल्या. पाकिस्तानाचो सकलेन मुश्ताकान 78 मॅचींत 150 विकेटी घेवन दुसरी सुवात मेळयल्या.