मोल्यां चेक पोस्टाचेर 4,379 रुपयांचो सोरो जप्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें, प्रतिनिधी ः कर्नाटकांतले बसींतल्यान बेकायदेशीर रितीन व्हरपी 4,379 रुपयांचो सोरो आयतारा रातीं अबकारी अधिकाऱ्यांनी मोल्यां चेक पोस्टाचेर जप्त केलो. अज्ञात प्रवाशान बशींतल्यान उल्लेख केल्लो सोरो कर्नाटक राज्यांत व्हरपाचो यत्न केलो. पूण मोल्यां चेक पोस्टाचेर तपासणी करतना अबकारी खात्याक सोरो सांपडलो.
कर्नाटक बसींत मोल्यां आयतारा रातच्या 8.15 वरांचे सुमाराक बॅगांत सोरो मेळ्ळो. बस गोंयांतल्यान कर्नाटक राज्यांत वताली. अबकारी अधिकाऱ्यांनी बशींत वचून तपासणी केली तेन्ना तांकां एक बॅग मेळ्ळी. ते बॅगेंतलो सोरो जप्त केलो. उपरांत रातीं उसरां अबकारी अधिकाऱ्यांनी पंचनामो केलो.