मोलें अभयारण्यांत काळो चितो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : मोलें अभयारण्यांतल्या कॅमेऱ्यांत ब्लॅक पॅंथर (काळो चितो) कैद जाला. हाका लागून मोलें अभयारण्यांत ब्लॅक पँथर आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां. राना खात्याच्या जवानांनी पँथराच्या हालचालींचेर लक्ष दवरचे अशें रानां खात्याक आदेश दिल्ल्याचें खात्याच्या मंत्र्यांनी सांगलां.

कांय म्हयन्यां पयलीं म्हादय अभयारण्यांतल्या कॅमेऱ्यांत वाग कैद जाल्लो. हाचे उपरांत आतां मोलें अभयारण्यांत ब्लॅक पँथर आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां.