मोरपीर्ला सरकारी शाळेचो निकाल सातवे फावट 100 टक्के

विद्यार्थ्यां वांगडा शिक्षक आनी मुख्याध्यापिका मोरेंना मिरांडा.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

केपें: हालींच जाहीर जाल्ल्या धावेच्या परिक्षेच्या निकालांत वट्ट 35 सरकारी शाळांचो निकाल 100 टक्के लागला. आतां सरकारी शाळो म्हळ्यार फाट करपाचे प्रकार बंद जातले. विशेश म्हळ्यार मोरपीर्ला सारक्या आदिवासी वाठारांतल्या सरकारी शाळेचो निकाल सातवे फावट 100 टक्के लागलो. विद्यालयान सातवे फावट 100 टक्के निकाल दिवन इतिहास रचतना गांवचें नांवूय उंचायेर व्हेलां.  

विद्यालयाचे 40 विद्यार्थी परीक्षेक बशिल्ले. तांतले 9 विद्यार्थी विशेश श्रेणींत, 23 पयले आनी 8 दुसर्‍या वर्गांत पास जाले. 

सलोनी गांवकार हें 84.5 टक्के गूण मेळोवन विद्यालयांत पहिलें आयलें. प्रज्योत गांवकार 83.16 टक्के, रोलीशा वेळीप 82.16 टक्के, स्वयम वेळीप 81.33 टक्के, सानिया वेळीप 79.33 टक्के, श्रेया वेळीप 79 टक्के, स्वानेश वेळीप 79 टक्के अशीं पयलीं सात आयिल्ल्या विद्यार्थ्यांचीं नांवां आसात. 

मुख्याध्यापिका मोरेंना मिरांडा हांणी, ह्या विद्यालयांत शिकपाक येवपी 99 टक्के विद्यार्थी आदिवासी समाजांतले आसात. ह्या विद्यार्थ्यांक घरांत इतलें काम आसता, तांकां पुराय वेळ अभ्यासाक दिवप शक्य नासता. ताका लागून दनपारच्या तीन वरां मेरेन तांकां शाळेंतूच बसोवन तांचे कडल्यान आमी अभ्यास आनी अभ्यासाची  उजळणी करून घेतालीं अशें तिणें सांगलें.

आदले उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत बाबू कवळेंकार हांणी विद्यार्थ्यांच्या ह्या येसा खातीर तांची तोखणाय करून परबीं भेटयलीं.