मोरजे सीआरझॅड नेम मोडून बांदकाम

मोरजेच्या विठ्ठलदासवाडो दर्यादेगे वयल्या बांदकामाची पळोवणी करतना सरपंच सुरेखा शेटगांवकार आनी हेर. (निवृत्ती शिरोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पंचायती वतीन पळोवणी; भरती रेशे सावन 15 मिटरांचेर बांदकाम

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पेडणें: मोरजी पंचायत वाठारांतल्या विठ्ठलदास वाडो दर्यादेग वाठारांत सीआरझॅड नेम मोडून वन प्लस टू अशें व्हड बेकायदो बांदकाम केल्ल्याची कागाळ शिवनाथ शेटगांवकार हांणी मोरजी पंचायतींत दाखल केल्ली. ते उपरांत मोरजी पंचायत मंडळान 7 जानेवारीक सरपंच सुरेखा शेटगांवकार हांचे अध्यक्षते खाला पळोवणी करून पंचनामो केलो.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मोरजी पंचायत वाठारांतल्या विठ्ठलदास वाडो दर्यादेग वाठारांत भरती रेशे सावन फक्त 15 मिटर अंतराचेर नोर्बट सेबेस्तांव हांचे मालकीचे जमनींत तीन माळ्यांचे व्हड इमारतीचें बांदकाम नेटान चल्लां. ते संबंदांत मळेकार वाडो मोरजेचे शिवनाथ शेटगांवकार हांणी सीआरझॅड विभागांत कागाळ नोंद केली. तशेंच मोरजी पंचायतीक लेगीत लेखी कागाळ दिवन त्या बांदकामाचेर कारवाय करची, अशी मागणी केल्ली.

ते प्रमाण मोरजीची सरपंच सुरेखा शेटगांवकार, थळावे पंच विलास मोरजे, पंचायत सचीव, कर्मचारी आनी कागाळदार हांचे हाजिरेंत 7 जानेवारीक बांदकामाची पळोवणी करून पंचनीमो केलो, अशें पंचायत सचिवान सांगलें. ह्या पंचनाम्याचो अहवाल फुडले कार्यवाही खातीर धाडटले, अशीय म्हायती तांणी दिली.

गरज पडल्यार हरीत लवादा कडेनः शेटगांवकार

पंचायतीन आनी सीआरझॅड विभागान ह्या बांदकामाचेर योग्य ती कारवाय केली ना जाल्यार हरीत लवादा कडेन न्यायालयांत दाद मागतलों. एकलो बेकायदो बांदकाम करता म्हूण दुसरो क रता. ताका लागून सीआरझॅड नेम मोडप्यांचेर कारवाय जावची वा नियंत्रण येवचें हे खातीर आमकां फुडारांक खर पावलां उखलचीं पडटलीं, अशें शिवनाथ शेटगांवकार हांणी थळाव्या पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें.