मोबोयल चोरपी दोन टोळयांक कळंगूटे अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

30 लाखांचें 41 मोबायल जप्त; 12 जाणांक अटक; पर्यटकांनी सादूर रावपाचें आवाहन

म्हापशें: गोंयांत सनबर्न महोत्सव आनी नव्या वर्सा निमतान आयोजीत पार्ट्यांतले गर्दीची संद सादून मोलादीक मोबायल चोरपी चोरांच्यो दोन आंतरराज्य टोळयो कळंगूट पुलिसांनी उजवाडाक हाडल्यो. पुलिसांनी 12 जाणांक अटक केल्या आनी 30 लाखांचें 41 मोबायल फोन जप्त केल्यात. जप्त केल्ले मोबायल सनबर्नांतल्यान चोरयेक गेल्ले. दुबावीत आरोपी बागांत दोन हॉटेलांनी राबित्याक आशिल्ले. ह्या टोळयां सावन पर्यटक तशेंच पार्टी करपी लोकांनी सादूर रावचें अशें आवाहन पुलिसांनी केलां.

पुलिसांनी ही कारवाय बिरेस्तारा फांतोडेर केली. कळंगूटे कागाळदार जितेश मेहता (पुणें) हाचो सॅमसंग मोबायल फोन चोरयेक गेल्लो. ते प्रमाण पुलिसांनी वाठारांतल्या सीसीटीव्ही फुटेजीची पडटाळणी केली. त्या वेळार दुबावीत आरोपी मोबायल फोन हिस्कावन वचत आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. ह्या दुबावितांचो सोद घेवपा खातीर पुलिसांनी वेगळ्यावेगळ्या सुवातींनी मोहीम राबयली. मध्यान रातीं सीसीटीव्ही फुटेजींतल्या दुबावितांक कळंगूटे धरले.

दुबावितांची चवकशी केली तेन्ना तांचे वांगडी बागांतल्या दोन हॉटेलांनी देंविल्ल्याचें समजलें. ते प्रमाण पुलिसांनी हॉटेलाचेर धाड घालून 12 य दुबावितांक ताब्यांत घेतले. दुबावितांच्या दोनूय कुडींनी चोरयेचे 41 मोबायल फोन सांपडले. हातूंतले चडशे मोबायल आयफोन ब्रॅण्डाचे आशिल्ले. दुबावितां कडल्यान एक इनोव्हा मोटारूय जप्त केल्या.

ही टोळी देशांत विवीध वाठारांनी कार्यरत आशिल्ली. जंय व्हड प्रमाणांत गर्दी आसता अशे सुवातीर वचून गर्दीचो फायदो घेवन मोबायल फोन चोरून व्हरप ही तांची चोरयेची येवजण आसताली. गोंयांत सनबर्न आनी नव्या वर्सा निमतान जावपी खासा करून उत्तर गोंयांतल्या दर्यादेग वाठारांतल्या पार्ट्यांनी चोरी करपाचे तयारेन दुबावीत टोळी आयिल्ली.

35 मोबायल सनबर्नांतले

पुलिसांनी जप्त केल्ल्या मोबायला मदले चार-पांच मोबायल कळंगूटे चोरिल्ले आसात. जाल्यार हेर 35 मोबायल सनबर्नांतले आसात. पुलीस उपअधिक्षक विश्वेश कर्पे आनी निरिक्षक गुरूदास सावंत हांच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरिक्षक राजाराम बागकार आनी प्रगती मळीक हांच्या फुडारपणा खाला पंगडान ही कारवाय केली.

दुबावीत आरोपी दोन टोळयेंतले

पुलिसांनी अटक केल्ले दुबावीत आरोपी दोन टोळयेंतले आसात. वयल्या चोरी प्रकरणांत दुबावितांक ताब्यांत घेतले तेन्ना दुसऱ्या टोळयेंतले कांय दुबावीत त्या दुबावितां बरोबर आशिल्ले. पुलिसांनी ह्या सगल्यांक धरले. चवकशे वेळार ह्यो दोन टोळयो आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालें. ते प्रमाण पुलिसांनी दोनूय टोळयांक धरले. ह्या टोळयां मदीं अजून 25 जाणांचो आस्पाव आसा, आनी ते गटवार प्रमाण विवीध सुवातींनी राबित्याक आशिल्ल्याचें उक्तें जालां. ते प्रमाण पुलीस तांचो सोद घेतात.

ही टोळी दोन-तीन दिसां पयलीं गोंयांत आयिल्ली आनी बागांतल्या दोन हॉटेलांनी देंविल्ली. तांणी कळंगूट, बागा आनी वागातोर ह्या वाठाराचो सर्वे केल्लो. अटक केल्ल्या दुबावितांच्या वळखपत्रांची पडटाळणी सुरू आसून दुबावितांची गुन्यांवकारी फाटभूंय आसा. हाचो तपशील महाराष्ट्र पुलिसां कडल्यान मागयला अशी म्हायती पुलीस अधिक्षक निधीन वाल्सन हांणी दिली.

झोहेब इक्बाल शेख (मुंबय), सनी भोला यादव (मुंबय), प्रमोद राजेंद्र यादव (वाराणसी), मोहम्मद अदनान शेख (मुंबय), श्याम रमाकांत बरनवाल (मुंबय), मोहम्मद अब्दूल नदीम (मुंबय), अल्ताफ अन्वर हुसेन (मुंबय), नादीर अब्दूल खुरेशी (मुंबय), प्रिजेश उदयलाल पालीवाल (पालघर), दिवाकर गजन श्रीवास्तव (मुंबय, मूळ उत्तर प्रदेश), भानू प्रताप सिंग (मुंबय) आनी किरण सुखदेव आगेरी (मुंबय) ह्या दुबावितांक अटक केल्या.