मोपा 1 सप्टेंबराच्यान येरादारीक उक्तो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आॅगस्टांत प्रधानमंत्र्या हस्तुकीं जातलें उक्तावणः मुख्यमंत्री


पणजी : मोपा विमानतळाचें 98 टक्के काम पूर्ण जालां. 15 ते 30 आॅगस्ट मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकीं विमानतळ प्रकल्पाचें उक्तावण जातलें. ते उपरांत 1 सप्टेंबराच्यान विमानतळ पुराय तांकीन सुरू जातलो, अशी हमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. पेडण्यां 90 तरणाट्यांक विमानतळ प्रकल्पांतल्या नोकऱ्यांची नेमणूक पत्रां दिवपा खातीर मंगळारा पर्वरी आयोजीत कार्यावळींत ते उलयताले.
ह्या वेळार थळावे आमदार प्रवीण आर्लेकार हाजीर आशिल्ले. आतां मेरेन मोपा विमानतळाचें 98 टक्के काम पुराय जालां. सुरळीत लँडींग आनी टेकअप खातीर प्रमाणपत्र प्रक्रिया तशेंच विमानतळाची चांचणी जुलयाच्यान सुरू जातली. उपरांत 1 सप्टेंबराच्यान विमानतळ प्रवाशांच्या सेवे खातीर सज्ज आसतलो, अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलें.
मोपा​ विमानतळ प्रकल्पांत पेडणें म्हालांतल्या चडांत चड तरणाट्यांक रोजगार दिवपाचें आस्वासन आपूण दिल्लें. ते प्रमाण प्रक्रिया सुरू केल्या. प्रकल्पांत 500 परस चड नोकऱ्यो थळाव्या तरणाट्यांक दितले. सध्या 150 जाणांचे प्रशिक्षण 1 जुलयाच्यान सुरू जातले. तांचे प्रशिक्षण पुराय जाले उपरांत तांकां नोकऱ्यांनी आस्पावीत करतले. तशेंच 90 जाणांक नोकऱ्यांत घेवपाची प्रक्रिया सुरू आसून, ते उपरांत आनीक 500 जाणांक विवीध प्रकाराचे रोजगार दितले, अशी म्हायती मुख्यमंत्र्यान दिली.
मजगतीं, मोपा विमानतळ प्रकल्पांतल्या नोकऱ्यांतल्यांन थळाव्या भायरायले, असो आरोप पेडणेंतले कांय नागरीक करताले. उपरांत सरकारान कांय दिसा पयलीं मोपा प्रकल्पांत कितल्या तरणाट्यांक रोजगार दितले, हे विशींची अधिकृत वळेरीच जाहीर केली. ही वळेरी प्रसिद्ध जाले उपरांतूय पेडणें म्हालांत नोकऱ्या विशीं वाद कायम आसून, जीएमआर कंपनी नोकऱ्या विशीं मुख्यमंत्र्याक फटयतात, असो आरोप कांय जाणांनी केला.

पेडणें म्हालाची जातली सर्वांगी उदरगत
मोपा विमानतळ प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान पेडणें म्हालाची सर्वांगी उदरगत करपाचो राज्य सरकारा कडल्यान यत्न सुरू आसा. ताका लागून कोणीच सरकाराक विरोधा खातीर विरोध करचो न्हय. सगल्यांनी एकठांय येवन यत्न केल्यार पेडणें म्हालाची सर्वांगी उदरगत जावपाक मजत जातली, अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी केलें.