मोपा प्रकल्पांत पेडणेंच्या 333 जाणांक नोकऱ्यो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


पणजी : मोपा विमानतळ प्रकल्पांत आतां मेरेन नोकऱ्यो मेळिल्ल्या 489 उमेदवारां मदीं पेडणें म्हालांतले 333 जाण आसात. हेर 157 जाण गोंयचे पूण पेडणें म्हाला भायले आसात.
मोपा विमानतळ प्रकल्पांत नोकऱ्यो मेळिल्ले सगले पेडणेंचे आसात, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगिल्लें. ते उपरांत सरकारान ही म्हायती दिल्या. जीजीआयएएलांत पेडणेंचे 64, भायले 45, रॅक्स सुरक्षा सेवेंत पेडणेंचे 116, भायले 16, सोडॅक्सोत 17 पेडणेंचे, 5 भायले, एमसीडीएमसीसींत 136 पेडणेंचे, 91 हेर वाठारांतले आसात.
कार्गो स्क्रीनर म्हूण पेडणेंचे 28 जाण, भायल्या 12 जाणांची निवड जाल्या. कार्गो सुरक्षा सहाय्यक पदा खातीर पेडणेंचे 24, भायल्या 4 जाणांची निवड जाल्या. फायर फायटर पदा खातीर 17 पेडणेंचे, 10 जाण पेडण्यां भायले आसात.
एविएशन कुशळटाय केंद्रा खातीर 182 जाणांची निवड जाल्या. हातूंत 143 पेडणें म्हालांतले आसात.