मोटारीचेर झाड पडून बायलेक मरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ड्रायव्हर गंभीर जखमी, सांग्या वयली घडणूक

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
सांगेंः सांग्यार ड्रायव्हींग स्कुलाच्या मोटारीचेर रस्त्या कुशीक आशिल्लें झाड पडून अनिता फर्नांडीस (38) हे बायेक आक्ताक मरण येवपाची घडणूक घडली. सांगें पुलीस स्टेशना कडले चडटेचेर आशिल्ले रस्त्या कुशीचें गुलमोहराचें व्हडलें झाड अचकींत माेटारीचेर कोसळ्ळे. हातूंत मोटार चलोवपी अनिता हिका जाग्यारूच मरण आयलें, जाल्यार मोटार ड्रायव्हींगाचो चालक नासीफ शेख हाका गंभीर दुखापत जाली.
अनिता फर्नांडीस जीए 09 डी 6318 ह्या बालाजी ड्रायव्हींग स्कुलाचे मोटारीचेर ड्रायव्हींग शिकताली. आयचो तिचो निमाणो दीस आशिल्लो. सकाळीं 9 वरांचेर ती मोटारींत बशिल्ली. उपरांत पांचूच मिणटांनी ही घडणूक घडली.
अनिताची कूड पोस्टमार्टेमा खातीर मडगांव जिल्हो हॉस्पिटलांत धाडल्या अनिता ही सगल्यांत मेळून मिसळून वागपी बायल. तिचे लोकां कडेन बरें नातें आशिल्लें. अपघाताची घडणूक कळ्ळे उपरांत हजारांनी लोक घडणूक सुवातेर जमले. तिचो घरकार जॉनी फर्नांडीस लंडनांत नोकरी करता. तिका बारा वर्सांचो पूत जॉयलॉन आनी देड वर्सांची धूव अॅनली असो घराबो आसा. आवयक मरण आयिल्ल्यान ह्या दोनूय भुरग्यांचेर आकांत आयला.
सांगें कोर्ट ते नेत्रावळी मेरेन रस्त्या कुशीक कितलीशींच झाडां पडपाचे वाटेर आसात. रान खात्याची परवानगी नाशिल्ल्यान ही झाडां मारपाची उरल्यात. हाका सरकारी यंत्रणा जापसालदार आसा. रस्त्या कुशीक आशिल्लीं अशा प्रकाराची झाडां कातरपाची लोकांनी मागणी केल्या.