मॉवीन गुदिन्हो हांची साडेसाती सोंपना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आरोपांतल्यान वगळावपाची मागणी न्यायालयान न्हयकारली

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
मडगांव: 4.52 कोटींच्या वीज बिल सवलत घोटाळ्यांतल्यान त्या वेळा वयले वीज मंत्री आनी सध्याचे पंचायत मंत्री मॉवीन गुदिन्हो आनी हेर दुबावितांनी आपणाक आरोपांतल्यान वगळावपाची मागणी न्यायालयान न्हयकारली. ताका लागून माॅवीन गुदिन्हो हांचे अडचणींत वाड जाल्या. खटलो चालूच दवरपाक मेळचो म्हणून दुबावितांक कसलीच थाकाय मेळूंक ना.
1998 वर्सा गुदिन्हो काँग्रेस सरकारांत वीज मंत्री आसतना हो कथीत घोटाळो जाल्लो. ह्या वीज बील सवलत घोटाळो प्रकरणांत भ्रश्टाचार प्रतिबंधक कायद्या खाला गुन्यांव नोंद केल्ल्यान ह्या प्रकरणाची परत चवकशी करपाचे आदेश दिवपाचे अधिकार पयलो वर्ग न्यायालयाक नाशिल्ल्यान ह्या प्रकरणांत जें आरोपपत्र दाखल केलां तेंच मुळांत बेकायदेशीर आशिल्ल्याचो दावो आरोप्यांच्या वकिलांनी केल्लो आनी सगल्या दुबावितांक खटल्यांतल्यान वगळावचे अशी मागणी केल्ली.
पूण भ्रश्टाचाराचे खटले हाताळपी खाशेले न्यायाधीश व्हिन्सेंट डिसिल्वा हांणी आयज हे सगले अर्ज भायर मारतना हो खटलो चालूच उरतलो हें स्पश्ट केलें.
दक्षीण गोंयचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्हिन्सेंट डिसिल्वा हांच्या न्यायालयांत ही सुनावणी चालू आसा. आतांचे पंचायत मंत्री आनी त्या वेळा वयले वीज मंत्री माॅवीन गुदिन्हो हे ह्या प्रकरणांतले मुखेल दुबावीत आसात. ह्या घोट्याळ्याची एकंदर व्याप्ती 4.52 कोटींची आसा. राज्य सरकारान वीज बील सवलत दिवपाची येवजण बंद करून लेगीत गुदिन्हो हांणी वीज मंत्री आसतना कांय उद्देगांक पूर्वलक्षी पद्दतीन सवलत दिल्ल्याचो आरोप तांचेर दवरला.
ह्या प्रकरणांत गुदिन्हो हांचे सयत आदले मुख्य वीज अभियंते टी. नागराजन तशेंच ही सवलत जांकां दिल्ल्या तांचोय आसपाव आसा. मुरगांव स्टीलाचे आर. के. राधाकृष्ण आनी व्ही. एस. भांडारी तशेंच बिनानी झिंकाचे के. व्ही. कृष्णकुमार हे हेर दुबावीत आसात.