मॉवीनाक ‘वीज’ भानगड शेकतली ?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अर्जाक सरकाराचोच विरोध; अर्ज कायद्याक धरून नाशिल्ल्याचो निर्वाळो

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः वीज बील सवलत भानगड प्रकरणाच्या खटल्यांतल्यान सुटका करपा खातीर मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांच्या अर्जाक सरकारान विरोध केला. मॉवीन गुदिन्हो हांचो अर्ज कायद्याक धरून ना. हाका लागून अर्जाचो विचार जावंक शकना, अशी लेखी बाजू सरकारी वकिलान मडगांव सत्र न्यायालयांत मांडल्या. सरकारानूच मंत्र्याच्या अर्जाक विरोध केल्ल्यान वीज सवलत भानगड आरोपपत्रांतल्यान मॉविन गुदिन्हो हांची मुक्तता जावपाची शक्यताय शेळेल्या.

वीज बील सवलत भानगडींत मंत्री गुदिन्हो हांचे आड आरोपपत्र दाखल जालां. या आरोपपत्रांतल्यान मुक्तता जावची म्हूण तांणी मडगांव सत्र न्यायालयांत अर्ज केला. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान राजकारण्यांच्या संबंदांत भ्रश्टाचाराच्या खटल्याची सुनावणी घेवपा खातीर दक्षीण गोंय सत्र न्यायालय निश्चीत केलां. हाका लागून वीज सवलत भानगड प्रकरणाची सुनावणी सत्र न्यायालयांत चालू आसा. आरोपपत्रांतल्यान मुक्तता जावपी असो अर्ज गुदिन्हो हांणी केला. ह्या अर्जाचेर सोमारा सरकारी वकील संजय सामंत हांणी ​अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विंसेंट डिसील्वा हांचे कडेन सरकारची बाजू मांडपी अर्ज सादर केलो. मंत्री गुदिन्हो हांचो अर्ज कायद्याक धरून ना. हाका लागून तो मान्य जाव शकना, अशें तातूंत म्हणलां.

वीज बील सवलत भानगड प्रकरणांत सात जाणां आड भ्रश्टाचार प्रतिबंधक कायदो 1988 च्या कलम 120 ब खाला कलम 13 (1) (ड) (1) आनी (111) प्रमाण आरोपपत्र दाखल जालां. आरोपींक आरोपांची म्हायती दिल्या. तीन साक्षीदारांची तपासणी जाल्या आनी खटलो साक्षीदारांचे जबानी खातीर आसा. जें आरोपपत्र दाखल जालां, ते प्रमाण खटलो चालू आसा. हाका लागून मंत्री गुदिन्हो हांचो अर्ज भायर मारचो, अशें सरकारी वकीलांनी लेखी बाजू मांडटाना म्हणला.

फौजदारी दंड संहितेंत गुन्यांवाच्या फेरतपासाची तजवीज ना, असो मॉविन गुदिन्हो हांचो दावो आशिल्लो. खटल्यांतलो आरोपी आनी आदलो मुखेल अभियंतो टी. नागराजन हांणी आरोपांतल्या सुटका जावची म्हूण सगळ्यांत पयली अर्ज केल्लो. ते उपरांत मॉविन गुदिन्हो हांणी अर्ज केलो. आतां लाव जाल्ले कंपनीन आरोपांतल्यान सुटका जावची म्हूण अर्ज केला. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्याक फेरचवकशी आदेशाचो अधिकार ना, असो दावो अर्जांत केला.

मनोहर पर्रीकार हांणी केल्ली पुलीस कागाळ

सध्याचे पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो हे 1994 ते 1998 मेरेन काँग्रेस सरकारात वीज मंत्री आशिल्ले. प्रतापसिंह राणे हांच्या सरकारांत ते वीज मंत्री आशिल्ले. वीज मंत्र्यांचे तांचे कारकिर्दींत कांय उद्देगांक वीज बिलाच्या दरांत सवलत दिवपाचो निर्णय जाल्लो. या निर्णयाचो कांय उद्देगांक लाव जाल्लो. तेन्नाचे आमदार मनोहर पर्रीकार हांणी तांचे आड भ्रश्टाचार प्रतिबंधक कायद्या खाला पुलिशेंत कागाळ केल्ली. कागाळ केले उपरांत लेगीत गुन्यांव नोंद जावंक ना वा कारवाय जावंक ना. उपरांत 2001 त गुन्यांव नोंद जावन तपास जालो आनी आरोपपत्र दाखल जालें. आरोपांतल्यान मुक्तता जावची म्हूण गुदिन्हो हांणी हे पयली खंडपीठ तशेंच सर्वोच्च न्यायालया मेरेन धांव घेतिल्ली.