मॉन्सूनाची गती उणी जाली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

केरळांत अदमासा प्रमाण 27 तारखेक पावप कठीण

पणजी : वातावरणांत बदल जाल्ल्यान मॉन्सून प्रवासाची गती काय प्रमाणांत उणी जाल्या. केरळांत 27 मेक मॉन्सून पावतलो असो पयलींचो अदमास आशिल्लो. केरळांत मॉन्सून दोन दीस उसरा पावपाची शक्यताय आसा. केरळांत दोन दीस उसरा पावलो जाल्यार गोंयांत लेगीत मॉन्सूनाक मात्सो उशीर जातलो. केरळा सावन गोंयांत मॉन्सून पावपाक चार दीस लागतात. हाका लागून 1 जूनाक गोंयांत मॉन्सून पावपाची शक्यताय आसली. आतां तो 3 जूना उपरांत पावपाची शक्यताय आसा. येता त्या दोन दिसांत मॉन्सून केरळांत पावपाची शक्यता ना अशें हवामान खात्याचे वैज्ञानीक राहुल एम. हांणी सांगलें.

2021 वर्सा गोंयांत मॉन्सून 5 जूनाक पाविल्लो. हाचे अादल्या वर्सा मॉन्सून गोंयांत 20 जूनाक पाविल्लो. अंदूं तो बरोच पयली पावतलो असो हवामान खात्याचो अदमास आशिल्लो. हो अदमास मे म्हयन्याच्या सुरवेचो आशिल्लो. हाचे उपरांत असनी चक्रीवादळ तयार जालें. असनी चक्रीवादळाक लागून गोंयांत पावस पडलो. मॉन्सूनाचे वाटचालीचेर परिणाम जावंक ना. मॉन्सूनाचे वाटचालीक पुरक वातावरण आसलें तरी ताची गती आतां उणी जाल्या. केरळांत मॉन्सून पावले उपरांत चार दिसांत तो गोंयांत पावता. तरी हाचे पयली केरळ सावन गोंयांत मॉन्सून पावपाक धा दीस लेगीत लागिल्ले आसात. गोंयांत 6 ते 7 जून मेरेन मॉन्सून पावता. अंदूं तो 6 जून पयलीं पावपाची आस्त आसा.

हवामान सामान्य आशिल्ल्यान फाटले तीन दीस पावसाचो थेंब लेगीत पडलो ना. कडक वताक लागून परतून गरमी जावपाक सुरवात जाल्या.