मेरशे शेतांतल्या बेकायदेशीर बांदकामांची मेरशेच्या पंचायत मंडळान केली पळोवणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः  मेरशे पंचायत वाठारांतल्या मोरांबी ओ पिकेन कोमुनिदादीच्या खाजन शेतांत केल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाची मेरशे पंचायत मंडळान बुधवारा पळोवणी केली. ह्या वेळार नोटीस धाडून लेगीत कुळ म्हणून घेवपी कोणूच हाजीर नाशिल्लो. सरपंच ऍसीस फर्नांडीस, पंचायत सचीव विपीन कोरगांवकार, पंच वांगडी ग्रेटा फर्नांडीस, मोरांबी कोमुनिदादचो अॅटर्नी जुझे कार्मीन जुवांव, आरजीचो अजय खोलकार आनी विश्वेश नायक हांणी ही पळोवणी केली.
जी बेकायदेशीर बांदकामां केल्यांत ती कित्याक मोडून उडोवपची न्हय, हाची कारणा दाखय नोटिसो बेकायदेशीर बांदकामां केल्ल्यांक धाडटले अशें सरपंच फर्नांडीस हांणी तांचो पंचनामो केल्या उपरांत सांगलें. नोटिशीक जाप दिवपाक संबंदितांत 15 दिसांची मुजत दितले. तो मेरन जाप दिली ना जाल्यार पंचायत मंडळ स्वता जावन हीं बांदकामा मोडून उडयलें अशें तांणी सांगलें.
वेगवेगळ्या तरेचो कोयर हाडून उडोवन खाजन शेत पुरोवपाचें  जें काम चल्लां ताचे कसली कारवाय करतले, अशें विचारलें तेन्ना पंचायत मंडळान उत्तर गोंय जिल्होधिकारी तशेंच नगर नियोजन खात्याक पत्रां बरोबर हे संबंदांत कारवाय करपाक तांकां सांगला. जमीन पयलीं आशिल्ले भशेन करपाक सांगलां अशी म्हायती सरपंचान दिली. पंचायत मंडळ कारवाय करपा विशीं गंभीर ना असो आरोप रिव्होलुशनरी गोवन्साच्या अजय खोलकार हाणे केला. जिल्होधिकारी आनी नगर नियोजन खात्याक कळीत करून कांय उपेग ना. पंचायत मंडळान फुडाकार घेवन कारवाय जातली हें पळोवपाक जाय अशे तांणे सांगलें..
मजगतीं आरजीच्या फुडाऱ्यांनी गोंय दर्या देग वेवस्थापन प्राधिकरणाच्या (जीसीझेडएमए) वांगडी सचिवाक कडेन शेत पुरोवपाचें जें काम चल्लां ताचे आड कारवाय करपाची मागणी केल्या. पर्यावरण राखण कायद्या खाला जीसीझेडएमएक कारवाय करपाचो अधिकार आसा. हे विशीं आमी जाता तितल्या बेगीन वांगडी सचिवाची भेट घेतले अशे खोलकार हाणे सांगलें.