मेरशेचें तळें आनी वझऱ्याचें सोबितीकरणः  शिरोडकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः मेरशे हांगचे तळयेंचें तशेंच वझऱ्याचें सोबितीकरण करून तांची जतनाय करपाचे नदरेन इंजिनीयरांक घेवन सगळ्या वाठाराची पळोवणी करून सगळे सोपस्कार पुराय करतले अशें उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलां. सोमाराक सान्ताक्रुजचो आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस हांच्या वांगडा शिरोडकारान तळयेची पळोवणी केली.
फाटल्या गोंय विधानसभेच्या अधिवेशनांत शिरोडकारान तळी आनी वझऱ्याचें सोबितीकरण करपाचें आस्वासन दिल्लें. ते प्रमाण तांणी ही पळोवणी केली. ह्या वाठारांत बेकायदेशीर बांदकाम करपाक दिवचे नात. तळेंय येता तें खारें उदक कशें  बंद करपाक मेळटलें हाचोय अभ्यास करतले अशें शिरोडकार हांणी सांगलें.
सुमार 40 वर्सां आदी मेरशेच्या पोरण्या वझऱ्याचें सोबितीकरण केल्लें. आतां तें पोरणे जाल्ल्यान ताची परत बांदणी करून ह्या वाठाराची उदरगत करतले. उदकास्रोत खात्या वतीन हीं सगळीं कामां करतले अशे शिरोडकार हांमी सांगलें.