मेरशीच्या स्वराज्य युवा फावंडेशना वतीन 19 फेब्रुवारीक  रांगोळी सर्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । खबरां मेज
पणजीः स्वराज युवा फावंडेशन- मेरशी हाचे वतीन आयतार 19 फेब्रुवारीक शिवजयंती निमतान बामणभाट- मेरशी हांगच्या सातेरी देवळांत उक्ती अखील गोंय रांगोळी सर्तीचें आयोजन केलां. सर्त सकाळीं 9 तें 11 मजगतीं घेतले.
सर्तीत 3 हजार, 2 हजार आनी 1 हजाराची पयलीं तीन इनामां दवोरल्यांत. सर्तींत वांटो घेतल्यात दरेका सर्तकाक प्रशस्तीपत्रकां दितले. सर्तींत 15 फेब्रुवारी मेरेन वांटो घेवपाक मेळटलो.  साई डायग्नोस्टिक कैतानवाडो ,दावोर्नेम , मेरशी हांगा नांव नोंदणी करची अशें कळीत केलां.
सर्तीची इनाम भेटवण कार्यावळ 19 फेब्रुवारीक दनपारां 12 वरांचेर जातली. शिवजयंती निमतान सकाळीं 11 ते 11.30 मजगती सनातन संस्थेचो राष्ट्रीय म्हणयाचोर चेतन राजहंस हांचे हिंदुराष्ट्राची गरज हाचेर व्याख्यान उपरांत डॉ. विनय मडगांवकार हांचे  शिवरायांचा आनी शंभूराजांचा आठवा प्रताप “गोमन्त -भूमंडळी ”  हें  व्याख्यान जातलें.