मॅग्नस कार्लसन परतून वस्ताद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नॉर्वेचो ग्रॅण्डमास्टर मॅग्नस कार्लसनान परतून एकदा बुद्दीबळाच्या दरेक फॉर्मेट क्लासीकल, रॅपीड आनी ब्लित्झ संवसारीक वस्ताद थारलो. कार्लसनान संवसारीक ब्लित्झ बुद्दीबळ सवे खेपे जिखून 2014ची पुनरावृत्ती करून नवो इतिहास घडयलो.

बुद्दीबळांतल्या सगल्यांत फटाफट प्रकारांत युवा खेळगड्यां कडल्यान मेळपी खर आव्हान उपरांत लेगीत कार्लसनान 21 फेरयेंतल्यान 16 गूण मेळोवन संवसारीक वस्तादपण जोडलें. कार्लसनान हाचे आदीं मॉस्को 2009त, दुबय 2014त, रियाध 2017त, सेंट्स पिटर्सबर्ग 2018त, मॉस्को 2019त संवसारीक ब्लित्झाचो किताब आपल्या नांवार केल्लो. 15 गुणां सयत हिकारू नाकामुरान रुप्या पदक जाल्यार आर्मेनियाच्या मरतिरोसयान हॅक हाणें कांश्या पदक जिखलें.

भारताच्या हरिकृष्णा पेंटालान 13 गुणां सयत 17वी आनी निहाल सरिनान 18वी सुवात मेळयली.