मूळ आराखड्यांत देखभालीचो विचार नासलोः गोविंद गावडे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

इफ्फी खातीर कला अकादमी उपलब्ध जावप कठीण

काम पुराय करपाची ऑगस्ट डेडलायन

पणजी : कला अकादमीच्यो वण्टी पेड्डेर जाल्यात. काँक्रिटाच्या लोखंडाक कळम येवपाक लागल्या. कला अकादमीच्या मूळ आराखड्यांत देखभालीचो विचार जावंक ना. मूळ आराखड्यांत कांय दोश आशिल्ले, हें आतां दिसपाक लागलां अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी म्हणलां. अंदूंच्या चित्रपट महोत्सवा खातीर कला अकादमी उपलब्ध जावची ना, अशें केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाक सरकारान कळयलां अशेंय तांणी मुखार उलयतना म्हणलें.

कला अकादमीचें दुरुस्तीचें काम नेटान सुरू आसा. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी सोमारा पत्रकारांक घेवन कामाची पळोवणी केली.

काम पुराय करपाची ऑगस्ट डेडलायन

कला अकादमीचें दुरुस्तीचें चडशें काम पुराय जालां. एकोस्टीक आनी फिनिशिंगाचें काम उरलां. काम पुराय करपाची डेडलायन ऑगस्ट आसा. ऑगस्टांत नुतनीकृत कला अकादमीचें लोकार्पण करपाचो यत्न आसा. चडशें काम पुराय जाल्लें आसलें तरी कंत्राटदाराक कामाचे 10 कोटी रुपयाच फारीक केल्यात. नुतनीकरणाच्या कामाची निविदा 40 कोटींची आसा. कला अकादमीचे जे दुरुस्ती काम सुरू आसा तें पारदर्शक आसा. कोणूय येवन कामाची पळोवणी करूंक शकता. कामाच्या दर्जाचेर जे आरोप जातात, तातूंत कांयच तथ्य ना. कला अकादमी ही गोंयची शान आसा. ही वास्तू आमची आसा, अशें समजून सगल्यांनी दुरुस्ती कामाक सहकार्य करपाचें आवाहन मंत्री गोविंद गावडे हांणी केलां.

इफ्फीक कला अकादमी उपलब्ध जावप कठीण

कला अकादमीचें काम ऑगस्ट मेरेन पुराय करपाचो यत्न आसा. तरी पावसाक लागून कामाक कळाव जावप शक्य आसा. कला अकादमी इफ्फी खातीर उपलब्ध जावची ना अशें सरकारान केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाक कळीत केलां. काम पुराय जालें जाल्यार इफ्फीच्यो कार्यावळी कला अकादमींत जावप शक्य आसा. तरी निर्णय केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयान घेवपाचो आसा अशें गोविंद गावडे हांणी सांगलें.

मूळ आराखड्यांत दोश आशिल्ले

कला अकादमी वास्तू हें दायज थळ आसा. संवसारीक पांवड्या वयलो वास्तुशिल्पकार चार्ल्स कुरैया हांणी हाचो आराखडो तयार केला. तरी आतां वण्टी खचपाक लागल्यात. काँक्रिटाच्या लोखंडाक कळम आयल्या. आराखडो तयार करतना देखभालीचो विचार जावंक ना. मूळ आराखड्यांत काय दोश आशिल्ले, हें आतां स्पश्ट जालां. हे दोश पयस करून दुरुस्ती करपाची जाली जाल्यार कांय बदल जावप सभावीक आसा. कला अकादमीचे पडवेर कोटा घातिल्लो. आतां कोटा घालपाची पद्दत ना. तशेंच सभाघरांत उदक भरतालें. हो दोश पयस करपाची गरज आसा. सगल्या वस्तुस्थितीचो विचार, विरोध करतल्यांनी करपाची गरज आसा. कला अकादमीच्या दुरुस्तीचेर बरोच खर्च जाला. ह्या खर्चांत आनीक एक कला अकादमी बांदून जातली आसली.

मूळ ब्लॅक बॉक्सांत पयलींच बदल जाल्लो

कला अकादमीची 2004 वर्सा दुरुस्ती जाल्ली. ह्या वेळार ब्लॅक बॉक्साचे मूळ रचणुकेंत बदल केल्लो. ह्या वेळार चार्ल्स कुरैया हांणी लेगीत आक्षेप घेवंक नाशिल्लो. आतांच्या कामाक मात चार्ल्स कुरैया फावंडेशन घेता अशें तांणी सांगलां.

सुचोवणे वेळार फावंडेशना कडल्यान प्रतिसाद ना

कला अकादमीच्या दुरुस्ती वेळार संबंदितां कडल्यान सुचोवण्यो मागयल्यो. ह्या वेळार चार्ल्स कुरैया फावंडेशना कडल्यान कसलोच प्रतिसाद मेळूंक ना. तांणी सुचोवण्यो सादर करूंक ना. आतां मात कामाची पळोवणी करिनासताना कामाचेर आरोप करतात हे बरोबर न्हय अशें मंत्री गाेविंद गावडे हांणी म्हणलें. आतां लेगीत फावंडेशन कामाची पळोवणी करूंक शकता अशें तांणी सांगलें.

पावसांत यंत्रणेची तपासणी जातली

पावसांत कला अकादमींत उदक भरतालें. उदक भरचे न्हय म्हूण क्रिकेट खेळपट्टी सारख्या तंत्रज्ञानाचो वापर जातलो. ह्या खासा तंत्रज्ञानाची तपासणी पावसांत जातली अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें.