मूत दिता भलायकेची म्हायती

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मूत्रपिंड मनशाचे कुडींत गाळणी प्रणाली भशेन वावुरतात. साद्या उतरांनी सांगपाचें जाल्यार तें मनशाच्या चयापचयाचे सगले अशुद्ध घटक काडून मुत आनी मुताच्या तंत्रा वरवीं कुडींतल्यान भायर धुकळटा. देखून सादी मुताच्या विश्लेशणाची चांचणी आमकां मनशाचे भलायके विशीं खूब म्हत्वाची म्हायती दिवंक शकता.
मुताची मोलावणी ही सगळ्यांत मुळावी चांचणी चड करून दोन परिस्थितींत करतात.

 1. प्रतिबंधात्मक भलायकी तपासणेचो एक भाग म्हूण.
 2. वैजकी लक्षणांचो तपास आनी मोलावणी करपाचो एक भाग म्हूण.
  मुताच्या मोलावणेंत आस्पावता – 1. एकूण तपासणी, 2. सविस्तर विश्लेशण करप, 3. रसायनीक विश्लेशण, 4. सूक्ष्मदर्शका वरवीं विश्लेशण, 5. प्रतिजैव संवेदनशीलताय. पूण, हें मूल्यमापन प्रमाणीत आनी राष्ट्रीय मान्यताय प्राप्त प्रयोगशाळेंत करपाची गरज आसा.
  मुताचो सादारण रंग फिकट हळडुवो (पिगमेंट युरोक्रोम) आसता. तो रंग बदलता, कारण – 1. एकाग्रताय, 2. अन्नधान्याचो प्रकार, 3. वखदां घेवप, 4. चयापचयाचीं उत्पादनां, 5. संसर्ग जावप. असामान्य रंग दिसूंक शकता, कारण : 1 रंगहीन – मुताचें खूब पातळ/ ओव्हर हायड्रेशन. 2. ढगा सारको रंग – प्युरिया (संसर्ग)/ फॉस्फेट्युरिया/ चायलुरिया, 3. तांबडो – रक्तक्षय (संक्रमण/ फातर/ आघात) .
  विशिश्ट ग्रॅव्हिटी – सामान्य 1.015 – 1.025, हायड्रेशनाची स्थिती : तें कमी दिसपाचीं कारणां- 1. मुत्राशयाचे कार्य असामान्य, 2. चड द्रव पदार्थ घेवप, 3. मूत्रवर्धक सारकिल्लीं वखदां, 4. गोडेंमूत इंसिपिडस, तर चड दिसपाचीं कारणां-1. अनियंत्रीत गोडेंमूत, 2. एसआयएडीएच, 3. निर्जलीकरण जावप
  पीएच
  यूटीआयचें निदान करपाक मदत करूंक शकता. मूतखडो, युरिक अॅसिड, सिस्टीन स्टोन आशिल्ल्या दुयेंतींक पीएच अॅसिडीक आसता.
  रक्तक्षय (मुतांत रगत येवप) हें जावपाचें कारण : मुतांतलो संसर्ग/ फातर/ कॅन्सर/ आघात/ वखदां वरवीं जावपी (रगत पातळ करपी), ग्लायकोस्युरिया हो गोडेंमूत जावपाचो निर्देशक आसूं येता. पित्त आनी रंगद्रव्यां मेळप हें यकृताच्या दुयेंसाचीं लक्षणां आसूं येतात. मुताची मायक्रोस्काॅपी करतात ती फुडले घटक सोदपाक- 1. आरबीसी (हिमाच्युरिया), इपिथिलियलपेशी (मुत्राशय रोग), 2. ल्युकोसाइट्स (संक्रमण), कास्ट (मुत्राशय रोग), स्फटिक (फातर), बॅक्टेरिया (संक्रमण), यीस्ट (फंगल),
  परजीवी (संक्रमण). आमच्या मुताचो रंग वा हेर गजाली आमकां आशिल्ल्या संसर्गाची म्हायती दिता आनी योग्य प्रतिजैव वखदां, उपचार घेवपाचे संकेत दिता. देखून मुताचें सॅम्पल ही दुयेंतीचे भलायके खातीर एक खूब म्हत्वाची गजाल. ते मुताचे आनी त्या मनशाचे भलायकेची म्हायती दिता.
  डॉ माधव संझगिरी
  सल्लागार मूत्रविज्ञान
  जॅनेट रॉड्रिगीस
  क्लिनीकल असिस्टंट
  मणिपाल हॉस्पिटल, गोंय