मुळगांव शाळेच्या विलिनीकरणाक विरोध

शिरोडवाडी मुळगांवचे शाळेच्या विलिनीकरणा आड एकठांय जाल्ले पालक. (विशांत वझे)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आंदोलन करपाची पालकांची शिटकावणी; पटसंख्या उणी आशिल्ल्याचें सरकाराचें म्हणणें

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

दिवचलः दिवचल मतदारसंघांतल्या शिरोडवाडी मुळगांवची सरकारी शाळा पार मुळगांवचे शाळेंत विलिनीकरण करपाचो आदेश सरकाराच्या शिक्षण संचालनालया वतीन शाळेक दिला. ताका लागून पालकांनी तिडक उक्तायल्या.

70 विद्यार्थ्यांची पटसंख्येची तांक आशिल्ल्या ह्या विद्यालयांत सध्या 50 विद्यार्थी शिकतात. तरी लेगीत पटसंख्या उणी आशिल्ल्याचें कारण दिवन ही शाळा पारा वयले शाळेंत विलीन करपाचो सरकाराचो निर्णय निशेध करपा सारको आसा, अशें पालकांनी म्हणलां. तशेंच विलिनीकरणाचो आदेश तत्काळ रद्द करचो, नाजाल्यार आंदोलन करतले, अशी शिटकावणी तांणी दिल्या.

शिरोडवाडी मुळगांवां सरकारी मुळावे शाळेक 2013 त मंजुरी मेळिल्ली. ते उपरांत ह्या वाठारांतल्या पालकांनी आपल्या भुरग्यांक मुळाव्या शिक्षण ते धावे मेरेन हेच शाळेंत शिकयले. आयज हे शाळेंत 50 विद्यार्थी शिकतात. तरी आसतना पटसंख्या उणी आसा हें कारण योग्य न्हय. शिक्षण संचालनालयान तो आदेश फाटीं घेवचो आनी पालक तशेंच विद्यार्थ्यांक थाकाय दिवची, अशी मागणी शाळेच्या प्राकारांत जमिल्ल्या पालकांनी केली.

पालकांनी ह्या हायस्कुलांत विद्यार्थ्यांक बसपा खातीर दोन कुडी पुरस्कर्त्यांची मजत घेवन बांदल्यो. ताका शिक्षण संचालनालयान ना हरकत दाखल दिला. फाटल्या जानेवारींत शिक्षण संचालनालयान भौशीक बांदकाम खात्याक हे शाळे खातीर गरजेच्यो साधन सुविधा दिवच्यो, अशें पत्र बरयिल्लें. पूण ते उपरांत आयज आठ म्हयने जाले तरी ताची कसलीच खबर ना, अशें एक पालक राकेश सावंत हांणी सांगलें.

सरकारी शाळांचो दर्जो सरकारा वतीन सुदरतात. पालकांनी ह्या शाळांनी आपल्या भुरग्यांक घालचे, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत नेमान सांगता. पूण आयज हे शाळेक ह्या वाठारांतल्या पालकां कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळटा, तरी ती दुसरे कडेन विलीन करून ह्या वाठारांतले पालक आनी विद्यार्थ्यांचेर कित्याक अन्याय करता? ही शाळा पार मुळगांवचे शाळेंत विलीन केली जाल्यार पालकांचेर येरादारीच्या खर्चाचें वजें पडटलें. हे विशीं मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी गंभीरपणान लक्ष घालचें. तशेंच पालकांनी तांकां मेळपा खातीर वेळ मागला. तो रोखड्या रोखडो दिवन आमचो विशय समजून घेवचो आनी हो अन्याय पयस करचो, अशी मागणी राकेश सावंत हांणी केल्या.

सरकारान हे शाळेचे उदरगती खातीर कांयच करूंक ना. तरी लेगीत पालकांनी हे शाळे खातीर खूब कश्ट घेतल्यात. आयज सरकारान पालकांक विस्वासांत घेनासतना हो निर्णय घेतला आनी पालकांच्या माथ्यार थापला. सरकाराच्या ह्या निर्णयाक पालकांचो ठाम विरोध आसा. हे विशींचें निवेदन शिक्षण संचालनालय तशेंच आमदार, जिल्हो पंचायत आनी हेरांत दिलां. ताका रोखड्या रोखडी जाप दिवन विलिनीकरणाचो आदेश रद्द करचो. विलिनीकरणाचो आदेश रद्द केलो ना जाल्यार तो आदेश रद्द जाय मेरेन शाळे भायर आंदोलन उबारतले, अशी शिटकावणी शाळा वेवस्थापन समितीचे अध्यक्ष दिना मुळगांवकार हांणी दिल्या. पटसंख्या समाधानकारक आसून लेगीत पटसंख्येचें निमीत सांगून शाळेचें हेर कडेन विलिनीकरण करप म्हणल्यार लागसारा आशिल्ल्या खाजगी शाळांक विद्यार्थी मेळोवन दिवपाक मजत करप, असो ताचो अर्थ जाता, अशेंय मुळगांवकार हांणी सांगलें.

सरकारान आपलो हट्ट सोडचोः सुचिता सावंत

मुळगांव शाळेच्या विलिनीकरणाचो विशय शिक्षण संचालनालया कडल्यान गरजे भायर निर्माण केला. सरकारान आपलो हट्ट सोडून पालकांची आनी विद्यार्थ्यांची मागणी मान्य करची. मागणी मान्य जाली ना जाल्यार मुळाव्या पांवड्याचेर शिकपी भुरग्यांकूय हे शाळेंतल्यान काडून दुसरे कडेन घालपाचो निर्णय पालकांनी घेतला. शिक्षणमंत्री तशेंच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हे संबंदांत गांभिर्यान विचार करचो, अशी मागणी पालक शिक्षक संघाची अध्यक्ष सुचिता सावंत हांणी केल्या.