मुर्मू हांचें कार्य खांचीकोनशांनी पावयतले: गोविंद गावडे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

राष्ट्रपतीपदा खातीर उमेदवार म्हूण निवड जाल्ल्यान येवकार; 14वेर मुर्मू गोंयांत

पणजी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हांणी राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हूण आदिवासी समाजाच्यो फुडारी द्रौपदी मुर्मू हांची निवड केल्ल्यान गोंयांत आदिवासी समाजा वतीन आमी तांकां येवकार दितात. द्रौपदी मुर्मू हांचे कार्य गोंयच्या खांचीकोनश्यांतल्या लोकांक कळचें हे खातीर भाजपाचे अनुसुचीत जमाती मोर्चा वतीन गोंयांत लोकजागृताय सुरू करतले अशी म्हायती मंत्री गोविंद गावडे हांणी काल (बिरेस्तारा) भाजपा कचेरेंत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत दिली.

ह्या वेळार तांचे सयत खुशाली वेळीप, गोपाळ सुर्लकार, धाकू मडकयकार आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले.

केंद्र सरकारान देशांतल्या अनुसुचीत जमातीच्या एका महिला फुडाऱ्याक देशाच्या सर्वोच्चपदाच्यो उमेदवार घोशीत केला. ही देशांतली अनुसुचीत जमाती खातीर अभिमानाची गजाल आसा. द्रौपदी मुर्मू हांची जीण संघर्शान भरल्या. त्यो झारखंडच्यो आदल्यो राज्यपाल आसात. तांचें कार्य खूब व्हड आशिल्ल्यान तांची उमेदवारी म्हूण निवड केल्या. येता ते राष्ट्रपती वेंचणुकेंत आमी गोंयांतल्या सगल्या आमदारांक, खासदारांक तांकां मतदान करपा खातीर प्रचार करतले अशें गोविंद गावडे हांणी सांगलें.

भाजपान ह्या समाजाक व्हड पद दिलां. ताका लागून त्यो देशांतल्या सगल्या बायलां खातीर आदर्श थारतल्यो. त्यो 13 जुलयाक गोंयांत येतात. त्या वेळार त्यो गोंयांतल्या मंत्र्यांक, खासदारांक, आमदारांक मेळटल्यो. तांची देशाच्या राष्ट्रपतीपदा खातीर निवड ही निश्चीत जाल्या. ताका लागून समाजांतल्या सगल्या लोकां खातीर ही अभिमानाची गजाल आसा अशें मंत्री गावडे हांणी सांगलें.