मुरगांव म्हाल ही कलाकारांची खाण:जयंत जाधव

पं. मनोहरबुवा शिरगावकर स्मृती विभागीय बायलांचे भजन सर्तीच्या केंद्र क्र. 3 रवींद्र भवन बायणा हांगा आयोजीत बायलांचे भजन सर्तीचें उक्तावण करतना जयंत जाधव. वांगडा हेर मानेस्त. ( मिलिंद काकोडकार )

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रविंद्र भवन बायणा आयोजीत बायलांचे भजन सर्तीचेें जालें उक्तावण

मुरगांव: मुरगांव म्हाल ही कलाकारांची खाण. हे भूंयेर कितलेशेच कलाकार मनांतल्यान भजनी सेवा करतात. ह्या कलाकारांचे कलेक वाव दिवपाक रविंद्र भवन बायणा वास्को सदांच तयार आसा, अशें रविंद्र भवन बायणाचे अध्यक्ष जयंत जाधव हांणी सांगलें. 

पं. मनोहरबुवा शिरगांवकार स्मृती विभागीय बायलांची भजन सर्त केंद्र क्र. 3 रविंद्र भवन बायणा हांगा आयोजीत बायलांचे भजन सर्तीचेे उक्तावण कार्यावळीक ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले.  सुरवातेक मुखेल सोयर्‍यां हस्तुकीं दिवली पेटोवन कार्यावळ सुरू जाली. ह्या वेळार माचयेर कलाअकादमीचे कार्यकारी विकास अधिकारी प्रदीप गांवकार, तशेंच संजीव झरमेकार, परीक्षक मंडळी संदीप सावळ, दामोदर हेदे, सदानंद नायक तशेंच रविंद्र भवन बायणाचे कार्यावळ विकास अधिकारी बरेश नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. 

रवींद्र भवनाचें मुखेल प्रेक्षक घर येवपी स म्हयन्यांच्या काळांत सुरू करपाचें थारायलां. एसीचें काम सोंपल्या उपरांत रोखडेंच प्रेक्षक घर कलाकारां खातीर उक्तें करतले, अशें जाधव हांणी फुडें सांगलें. 

कला अकादमीचे कार्यावळ उदरगत अधिकारी प्रदीप गांवकार हांणी ह्या वेळार आपले विचार मांडले. 

मजगतीं, विभागीय महिला भजन सर्तीचें आयोजन 7 आनी 8 जुलय अशें दोन दीस केंद्र क्र. 3 रविंद्र भवन बायणा हांगा केलां. वट्ट 16 बायलांचे भजनी पंगड ह्या क्रांद्राचेर भजन सादर करतले. दोन सत्रांनी ही कार्यावळ आयोजीत केल्या. 

               कला अकादमी गोंयचे गोवाचे कार्यावळ अधिकारी संजीव झर्मेकार हांणी सगळ्यांक येवकार दिलो. कार्यावळ विकास अधिकारी प्रदीप गांवकर हांणी प्रास्तावीक केलें.