मुरगांव भाग शिक्षण अधिकारी कार्यालयांत पाठ्यपुस्तकां आयलीं

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
मुरगांवः मुरगांव तालुक्यांतल्या शाळांक वितरणा खातीर तालुको भाग शिक्षण अधिकारी कार्यालयांत पाठ्यपुस्तकां आयल्यांत. ती घेवन वचपा खातीर सध्या ह्या कार्यालयांत तालुक्यांतल्या शिक्षकांची गर्दी जावपाक लागल्या.
शिक्षणीक वर्स सुरू जावन एक म्हयनो जालो तरी मुरगांव तालुक्यांतल्या जायत्या शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांक पाठ्यपुस्तकां मेळूं नाशिल्लीं. राज्य शिक्षण मंडळान जाता तितल्या बेगीन ही पुस्तकां उपलब्ध करून दिवपाची मागणी केल्ली. हाचे पयलीं शाळा सुरू जावचे पयलीं म्हणल्यार मे म्हयन्यांत दरेका शाळेंत ही पुस्तकां पावयताले. मात अदूं ती जापसालदारी सर्व शिक्षा अभियाना कडेन दिल्ली. मात तांका वेळार ती उपलब्द करून दिवपाक जमलें ना.
मुरगांवच्या तालुको भाग शिक्षण अधिकारी कार्यालयांत सर्व शिक्षा अभियानान पुस्तकां धाडल्यांत. तालुक्यांतल्या शाळांक ताची म्हायती दितकूच सध्या शिक्षण येवून ती व्हरपाक लागल्यात. पयली तें चवथी आनी पांचवी तें आठवे मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक ती आतां मेळटलीं. मुरगांव तालुक्यांत वट्ट 88 शाळा आसात तातूंतल्या 62 शाळांक ही पुस्तकां दितले. तातूंत 28 सरकारी विद्यालयांचो आसपाव आसा. एक उच्च माध्यमीक विद्यालल आनी सरकारी अनुदान घेवपी 42 विद्यालयांचो तातूंत आसपाव आसा. 62 शाळांक सरकारा वतीन पाठ्यपुस्तकां दितात. मुरगांव तालुक्यांत 16 अनुदानीत विद्यालयां आसात मात तांका पुस्तकां दिनात.