मुरगांव पालिका मंडळ समित्यांची निवड स्थाई समितीच्या अध्यक्षपदार नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिग्ज

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
मुरगांवः मुरगांव पालिका मंडळाच्या शुक्राराक जाल्ले खाशेले बसकेंत वेगवेगळ्यो समिती वेंचून काडल्यो. नगाराध्यक्ष लिओ रॉड्रिग्ज हांचे अध्यक्षते खाला स्थाई समिती वेंचून काडल्या. उपनगराध्यक्ष अमेय चोपडेकार तिचे उपाध्यक्ष आसात. दामोदर सप्ता वेळार फेरी भरोवपाक पालिका मंडळान मान्यताय दिल्या.
नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिग्ज हांचे येजमानके खाला जाल्ले हे बसकेंत दामोदर सप्ता प्लास्टिक मुक्त पद्दतीन आनी कोवीड मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवन मनोवपाचो निर्णय घेतलो. दरेका चौखण मीटर सुवाते खातीर 1500 रुपये शुल्क घेवन सप्ता फेरयेंत दुकानां घालपाक परवानगी दिवपाचें थारलें. पालिके वतीन दुकानदारांक पेपर बॅग्स दितले.
पालिका मंडळाचे बसकेंत वेचून काडिल्ल्यो समिती फुडले भशेन- स्थाई समिती- लिओ रॉड्रगीस (अध्यक्ष), अमेय चोपडेकार (उपाध्यक्ष), वांगडी- दीपक नायक, यतीन कामूलेकार, फेड्रीक हेन्डीक्स, दामोदर कासकार, दामोदर नायक, गिरीश बोरकार  शिक्षण समिती- गिरीश बोरकार (अध्यक्ष), मंजूषा पिळणकार, देविता आरोलकार.
बाजार समिती- माथाईश मोंतेरे (अध्यक्ष), प्रजय मयेकार, विनोद किनळेकार, नितळसाण आनी भलायकी समिती- रामचंद्र कामत (अध्यक्ष), शमी साळकार, कलईरासी धनपाल. घनकोयर वेवस्थापन समिती- नारायण बोरकार (अध्यक्ष), दामोदर नायक, रामचंद्र कामत, उदरगत समिती- शमी साळकार (अध्यक्ष), गिरीश बोरकार, देविता आरोलकार