मुख्यमंत्र्यांन पंचायत सचिवांक शिटकायले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

9 ते 5 न्हय, 24 वरां सेवा दिवची


पणजी : सचिवांनी आपलो लाव पळयनासतना लोकां खातीर काम करचें. सरकारी कर्मचारी हो फक्त 9 ते 5 ह्या वेळा पुरतो मर्यादीत नासता, तांणे 24 वरां सेवा दिवपाचो यत्न करपाक जाय. सरकारी येवजण्यो पात्र लोकां मेरेन पावच्यो, म्हूण सचिवांनी यत्न करपाक जाय. सरकार आतां कागाळ कक्ष स्थापन करतलो. सरकारी कर्मचाऱ्यां आड कागाळ आयल्यार कारवाय जातली, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.
सांखळे मिनरल फावंडेशनान आयोजीत केल्ल्या ​शिबिरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयताले. स्वयंपूर्ण इश्ट बरे काम करतात. अशेंच काम पंचायत सचीव तशेंच तलाठ्यांक करप शक्य आसा. सचीव तशेंच तलाठ्यांचो थेट लोकां कडेन संपर्क येता. हाका लागून तांकां बरे काम शक्य आसा. सरकाराच्यो बऱ्योच कल्याणकारी येवजण्यो आसात. ह्यो येवजण्यो फक्त फायलींनी आडकून उरपाक जायना. सचिवांनी ‘आवट ऑफ बॉक्स’ विचार करून येवजण्यो लोकां मेरेन कशो पावतल्यो, हाचो विचार करपाक जाय. सुर्लाच्या स्वयंपूर्ण इश्टान बरे काम केलां. एके बायलेक घर बांदपाक ताणें मजत केली. अशेंच तरेन सचिवांनी काम करपाची गरज आसा.
मिनरल फावंडेशनाचो निधी योग्य प्रकारान वापरपाचे यत्न आसात. भलायकी, शिक्षण, उदक, बागायतीक उदक हाका निधीचो वापर जातलो. गांजे न्हंयेचें उदक पाळयेंत हाडपा खातीर मिनरल फावंडेशनाच्या निधीचो वापर जाला. तशेंच कुळागरांनी उदक पावोवपा खातीर जिल्हो खण निधीचो वापर जाता.
खणी सुरू करपाचे सरकाराचे यत्न सुरू आसात. कायदेशीर खणी सुरू जावप गरजेचें. खण बंद जाल्ल्यान लोकांचे कितें हाल जातात, हाची कल्पना शारांत रावपी लोकांक आसना. पावणेच्या माध्यमांतल्यान संतुलीत खणी सुरू करपा खातीर सरकाराचे यत्न आसात, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.