मुख्यमंत्र्यांनी सहकारी संस्थांक शिटकायले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-संस्था, पदाधिकाऱ्यांनी कचेरेंत बसनासतना सहकाराचो प्रसार करचो

पणजी : सहकार क्षेत्रांत प्रगती करपाची आसत जाल्यार सहकारी संस्थांनी वा तांच्या पदाधिकाऱ्यांनी फक्त कार्यालयांत बसनासतना सहकाराचो प्रसार हातभार लावचो, असो सल्लो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिला. सोमारा 70 व्या राष्ट्रीय सहकार सप्ताच्या समारोप सुवाळ्यांत ते उलयताले. ह्या वेळार आमदार प्रेमेंद शेट, आदले मंत्री अॅड. रमाकांत खलप, उल्हास फळदेसाय आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले.

गोंयांत 100 वर्सां पयलीं सहकारी संस्था सुरू जाल्यो. पूण ते मानात राज्यांत सहकाराची प्रगती जावंक ना. सगल्या मुखेल सहकारी संस्थांनी हाचो गंभीपणान विचार करप गरजेचें. आयजूय गोंयाक दुदा खातीर दिसाक तीन कोटी रुपया भायल्या राज्यांक दिवचे पडटात. वास्तवीक, हे पयशे राज्यांत दूद उत्पादन करपी शेतकारांक मेळपाक जाय आशिल्ले. अशा वेळार मुखेल दूद उत्पादक सहकारी संस्था, तांचे पदाधिकारी कितें करतात? असो प्रस्न मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी केलो.

तशेंच भाजयो, नुस्तें हे विशींय गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक शकता. सहकारी तत्वाचेर भाजयांचें उत्पादन जावपाक शकता. सहकाराच्या माध्यमांतल्यान गोंयकारांक सवाय दरान नुस्तें मेळपाक शकतात. ते खातीर सरकार जाय ती मजत करपाक तयार आसा. पूण ह्या क्षेत्रांत काम करपी सहकारी संस्थांनी लेगीत फुडाकार घेवप गरजेचें. तांणी लोकां मदीं वचून खासा करून तरणाट्यांक सहकार म्हणल्यार कितें हे समजून सांगचें. तांणी एकठांय बसून विचार करचो. कांय कायदे, बदल करपाचे आसल्यार ते आमी करपाक तयार आसात, अशें मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी सांगलें.

सहकारांत राजकारण हाडचें न्हय

सहकारांतल्यान समृद्धी जाता, पूण तातूंत राजकारण हाडचें न्हय. राजकारण करपा खातीर हेर जायतीं माध्यमां आसात. सहकारांत राजकारण अायले जाल्यार सहकारी संस्थां खांकनवाळ जावपाक वेळ लागना. सहकारांतल्यान सामान्य मनशाचो फायदो करपाचो आसत जाल्यार तातूंत राजकारण बंद जावपाक जाय, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलें.