मुख्यमंत्र्यांचे घोशणे उपरांत शेतकार आक्रमक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आयआयटीक विरोधूचः सांगें बचाव समितीन घेतली पत्रकार परिशद

सांगेंः आयआयटीक सांग्यार शेतकारांचो विरोध आसतनाय काल श्री पायक देवाच्या नव्या देवळाच्या बुन्यादी फातर बसोवपाच्या सुवाळ्या वेळार मुख्यंमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी फुडल्या 6 म्हयन्यांत आयआयटीचो बुन्यादी फातर बसोवपाची घोशणा केल्या. हे घोशणे उपरांत शेतकार चाळवल्यात. आमी खंयचेच स्थितींत आयआयटी जावंक दिवचे नात, अशें सांगें बचाव समितीन आयोजीत केल्ले पत्रकार परिशदेंत शेतकारांनी सांगलें. ह्या वेळार शंबरा वयर शेतकार हाजीर आशिल्ले.

नियोजीत आयआयटी प्रकल्पा खातीरची जमीन कोमुनिदादीची. हे जमनीचेर सरकाराचो अधिकार ना. सरकार 1961 उपरात आयलें. पयर गरज नासतना 144 कलम लायलें. मुख्यमंत्री येता म्हूण नाकाबंदी केली. सरकारान साकर कारखानो बंद उडोवन गरीब शेतकारांच्या पोटार पांय दिलो. साळावलेच्या धरण पिडेस्तांक अजुनूय न्याय मेळना. अशें आसतना उदरगतीच्यो बडायो कित्याक मारतात, अशें किरण प्रभू मकर्णेकार हांणी सांगलें. मुख्यमंत्र्यान काल स्टेटमेंट केल्ले प्रमाण पयर आझाद मैदानाचेर चार जाण अाशिल्ले आनी कोटीर्ली दांड्यार चार लोक आशिल्ले जाल्यार ह्या चार लोकां खातीर 500 पुलिसांची फौज कित्याक तैनात केल्ली, असो प्रस्नूय तांणी केलो.

सैम, दोंगर, शेता-भाटां नश्ट करून आयआयटी कित्याक. आमचो आयआयटीक सदांच विरोध आसतलो. आमी पणजे आझाद मैदानाचेर वचपाक तीन बशी केल्ल्यो. पूण पुलिसांनी ते आडायल्यो. हो लोकशायेचो खून आसा. लोकांची दिशाभूल करून आयआयटी हाडूंक सोदतात, पूण आमचो ताका खर विरोधूच आसा. आमी पोर्तुगीज न्हय, आमी गोंयकार हे आमदार, मुख्यमंत्र्यान मतींत दवरचें, अशें मिल्टन फर्नांडीस हांणी सांगलें. ह्या वेळार कॉस्तांव मास्कारेन्हस आनी च्यारी हांचेय उलोवप जाले.

नियोजीत आयआयटी प्रकल्पा खातीरची जमीन कोमुनिदादीची. हे जमनीचेर सरकाराचो अधिकार ना. सरकार 1961 उपरात आयलें. पयर गरज नासतना 144 कलम लायलें. मुख्यमंत्री येता म्हूण नाकाबंदी केली. सरकारान साकर कारखानो बंद उडोवन गरीब शेतकारांच्या पोटार पांय दिलो. साळावलेच्या धरण पिडेस्तांक अजुनूय न्याय मेळना. अशें आसतना उदरगतीच्यो बडायो कित्याक मारतात, अशें किरण प्रभू मकर्णेकार हांणी सांगलें. मुख्यमंत्र्यान काल स्टेटमेंट केल्ले प्रमाण पयर आझाद मैदानाचेर चार जाण अाशिल्ले आनी कोटीर्ली दांड्यार चार लोक आशिल्ले जाल्यार ह्या चार लोकां खातीर 500 पुलिसांची फौज कित्याक तैनात केल्ली, असो प्रस्नूय तांणी केलो.

सैम, दोंगर, शेता-भाटां नश्ट करून आयआयटी कित्याक. आमचो आयआयटीक सदांच विरोध आसतलो. आमी पणजे आझाद मैदानाचेर वचपाक तीन बशी केल्ल्यो. पूण पुलिसांनी ते आडायल्यो. हो लोकशायेचो खून आसा. लोकांची दिशाभूल करून आयआयटी हाडूंक सोदतात, पूण आमचो ताका खर विरोधूच आसा. आमी पोर्तुगीज न्हय, आमी गोंयकार हे आमदार, मुख्यमंत्र्यान मतींत दवरचें, अशें मिल्टन फर्नांडीस हांणी सांगलें.
ह्या वेळार कॉस्तांव मास्कारेन्हस आनी च्यारी हांचेय उलोवप जाले.