मुंबय-मध्य प्रदेश हांचे मदीं आयच्यान फायनल

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आयच्यान बंगळुरूच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमाचेर मुंबय आनी मध्य प्रदेश हांचे मदीं रणजी करंड सर्तीची फायनल सुरू जातली. मुंबय आपलें 42वें वस्तादपण जोडपाक इत्सूक आसतलो, जाल्यार मध्य प्रदेश 23 वर्सांचो दुकळ सोपोवपाक मैदानांत देंवतलो. हाचे खेरीत अमोल मजुमदार आनी चंद्रकांत पंडीत ह्या दोन दिग्गज आदल्या रणजी खेळगड्यांची लेगीत प्रतिश्ठा पणाक लागल्या.

दोनूय पंगडांचेर नदर मारली जाल्यार मुंबय पंगडाक किताब जिखपाची चड संद आसा अशें जाणकारांक दिसता. सर्फराज खानान फक्त पांच मॅचींतल्यान 800 परस चड धांवड्यो करून आपलो खेळ पुर्णपणान वेगळ्या पांवड्याचेर व्हेला. ताका यसस्वी जयस्वाल बरे तरेन साथ दिता. क्वॉर्टर फायनल आनी सेमी फायनल मेळून चार डावांनी तीन शेंकडे मारून धांवड्यांची आपली भूक स्पश्ट केल्या. पृथ्वी शॉ लेगीत धांवड्यो करपाक समर्थ आसा.

मुंबय बळिश्ठ दिसलो तरी ताका तोंड दिवपाक मध्य प्रदेश समर्थ आसा. मध्य प्रदेश हो हालींसाराचो सगल्यांत सुदारीत पंगडांतलो एक आसा. चंद्रकांत पंडीताच्या मार्गदर्शनाखाला रणजी सर्त जिखपा खातीर लागपी शिस्त पंगडान आपणायल्या. व्यंकटेश अय्यर आनी आवेश खान हांचे गैरहाजेरेंत लेगीत मध्य प्रदेशान फायनलींत सुवात मेळयली. ताका लागून मध्य प्रदेशाक उणो लेखपाची चूक मुंबय म्हारग पडुये.