मुंबयक हारोवपाचो मध्य प्रदेशाचो इतिहास रणजीचे फायनलींत 6 विकेटींनी जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
बंगळुरूः 41 फावट रणजी करंड सर्तींत वस्तादपण मेळोवपी मुंबय पंगडाक बंगळुरूंतल्या चिन्ना स्वामी स्टेडियमाचेर जाल्ले 2021-22 च्या सिझनाचे फायनलींत 6 विकेटींनी हारोवन मध्य प्रदेश पंगडान इतिहासीक जैत मेळयलें. निमण्या दिसा मुंबयन मध्य प्रदेशा सामकार जैता खातीर 108 धांवड्याचें लक्ष्य दवोरल्लें. ताणी तें 29.5 ओव्हरींत हातासलें. यश दुबें, शुभम शर्मा आनी रजन पाटिदार हे मध्य प्रदेशाच्या जैताचे शिल्पकार थारले. तांणी पंगडाक पयल्या डावांत शककी आघाडी मेळोवन दिल्ली. 72 वर्सां उपरांत मध्य प्रदेशान रणजी क्रिकेट सर्तींत वस्तादपण मेळयलां.
मध्य प्रदेशाचें हें जैत खेळगड्यां वांगडाच कोच चंद्रकांत पंडित हाचे खातीर लेगीत विशेश आसा. 1998-99च्या सिझनात ताच्या फुडारपणा खाला मध्य प्रदेशान रणजी सर्तीच्या फायनलींत प्रवेश केल्लो, मात तेन्ना तांका जैत मेळोवप शक्य जालें ना. कॅप्टन म्हणून चंद्रकांत पंडिताक जें करप शक्य जालें ना तें ताणे कोच म्हणून करून दाखयलें.
मुंबयन आपल्या पयल्या डावांत सर्फराज खानाच्या शेंकड्याच्या नेटार 374 धांवड्यो केल्ल्यो. ताका जश्याच तशी जाप दिवून मध्य प्रदेशान पयल्या डावांत 162 धांवड्याची आघाडी घेयत 536 धांवड्यो केल्ल्यो. यश दुबे, शुभम शर्मा आनी रजन पाटिदार हांणी शेंकडे केल्ले. पयल्या डावांत फाटी पडिल्ल्यान मुंबयचो आत्मविस्वास कमी जाल्लो. दुसऱ्या डावांत आक्रमक खेळ करपाच्या नादांत तांचो पुराय पंगड 269 धांवड्यांत बाद जालो. मध्य प्रदेशाच्या कुमार कार्तिकेयान 4 विकेटी घेवन मुंबयचें कमर मोडलें. दुसऱ्या डावांत जैता खातीर मध्य प्रदेशाक फकत 108 धांवड्यो करपाच्यो आशिल्ल्यो. रजत पाटिदारान जैताचो शॉट मारून पंगडाच्या वस्तादपणाचेर म्होर लायली.
मध्य प्रदेशा कडल्यान फायनलींत हार खावची पडिल्ल्यान रणजीचें 42वें वस्तादपण मेळोवपाचें मुंबयचे सपन प्रत्यक्षांत येवपाक शकलें ना. कॅप्टन पृथ्वी शॉच्या फुडारपणा खाला मुंबय पंगडान सर्तींत बरी कामगिरी केल्ली. मात फायनलींत तांकां तांच्या लौकिका प्रमाण खेळ करप शक्य जालें ना. मध्य प्रदेशान हाचे पयलीं होळकर हांच्या नांवा खाला खेळून 1952-53 वर्सा जैत मेळयल्लें.
मध्य प्रदेशान 1950-51 सावन पंगड म्हणून सर्तींत खेळपाक सुरवात केल्ली. 1998-99 वर्सा मध्य प्रदेश वस्तादपणाच्या लागीं पावल्लो. ताणी कर्नाटका आड पयल्या डावांत आघाडी घेतिल्ली आनी जैत मेळोवपाक तांका मॅच ड्रॉ केल्यार लेगीत चलतालें. मात निमण्या दिसा निमण्या सत्रांत पांच ओव्हरी बाकी आसतना तांकां हार जाली. 72 वर्सां उपरांत मध्य प्रदेशान रणजी सर्तींत सगल्यात चड फावट जैत मेळोवपी मुंबयचेर मात केली
मुख्यमंत्र्या कडल्यान परबीं
रणजी जैता खातीर मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहाऩ हांणी पंगडाक परबीं भेटयल्यांत. आमच्या पंगडान जैतूच न्हय जाल्यार लोकांचीं मनांय जिखल्यांत. तुमचें जैत अखंडपणान सुरू रावूं अशें तांणी ट्विट केलां. कॅप्टन, कोच आनी पुराय पंगडाक राज्यांत जंगी येवकार दितले अशें तांणी जाहीर केलां.