मीलन चव्हाणाक समाज गौरव पुरस्कार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
मुरगांवः नवी दिल्लींतल्या मानवाधिकार न्याय जनसेवा ट्रस्टा वतीन दितात तो मानव रत्न समाज गौरव पुरस्कार गोंयच्या श्रीमती मीलन चव्हाण हिका फावो जाला. कल्याण- मुंबय हांका जाल्ले ट्रस्टाचे कार्यावळींत चव्हाण हांका हो पुरस्कार दिवन भोवमानींत केलें.
हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून महाराष्ट्रांतल्या लातूर लोकसभा मतदारसंघाचो आदलो खासदार सुनील गायकवाड हाचे हस्तुकी चव्हाणाक हो पुरस्कार भेटयलो. ह्या वेळार ट्रस्टाचो अध्यक्ष दिनेश उमाशंकर हाजीर आशिल्ले.
मजगतीं मीलन चव्हाण हांची मानवाधिकार न्या जनसेवा ट्रस्टाच्या गोंय फाट्याची अध्यक्ष म्हणून निवड केल्या. ट्रस्टाचो गोंयांतलो वावर वाडोवपाची जापसालदारी तांचे कडेन दिल्या.