मिरामारची पासय जाल्या घातक

मिरामार दर्यावेळेर आशिल्ली पासय मोडल्या. सध्या पर्यटन मोसम चालू आसा. एकादो अपघात जावचे आदीं संबंदितांनी ती दुरुस्त करपाची मागणी पर्यटकांनी तशेंच थळाव्या लोकांनी केल्या. (नारायण पिसुर्लेकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी